#3867: Pathé

giiver å Västerviks Teater
Fredagen den 2, Lördagen den 3 Fehr. kl. 8,15 e. m.

samt Söndagen den 4-kl. 6 ooh 8 e. m.

.-,V-r..r-r

ifrerngerdnsin ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Å; gif. 

tr

s .ae-r. w Hy

 

 

Nyhet!

i!

Modernt Stookoskådespel i53 tbe af Madame X,

tramstäildt at populära skådespel. vid Stockholms teatrar.

Personerna:
.l4lil.du1-, ung sömmerska Fru Edit Wallén.
Carlsson, Hildurs fästman . Hr Sigurd Wallén.
I Adele, Hildurs väninna . . 1 Frkn A.-Lisa Hellström.
I Grere Konrad von X., löjtnant . Hr Gösta Ekman. gg.

Löjtnantens far
Löjtnantens mor .

 Carl Hagman.
JrfruI Olga 1Adamsen.

" i Q J i I t I  i:Å - f-  y  .il-ll: H.,1 .i  . ,.
Officer-are, societetsdamer och artister från. Gröna? Luml.k i

iiälliiilililll iiiliilillllli till i Sillfililllilll tilll tillit llllliliillilllldl illlllliliiilill iiiii. iiiiiisfiil v.iillöllilliillit lliiiilli Hi SYSKIIIIEII Jill. Sitllllliillli iii lll [till iiölllllöll-

Första afdelningen:

Hos den puckelryggiga sömmerskan Hildur.

Hildur vid sitt arbete.

Trött efter dagens id.

Skymningen faller på.

Hildur drömmer.

Till Hagaparken.

Grefve Konrads ridtur. q .

Ryttaren observerar de unga flickorna.

Hildur och hennes väninna promenera fram till Koppar-fälten.
Vid en kopp kaffe. .

Afven grefve Konrad styr kosan till Koppartälten
Förstulna blickar.

En ros.

Hildurs fästman kommer apropå.

Promenaden fortsättes i de härliga omgifningarna till Haga slott.
Hildur betraktar sin ros och kysser den. i i
Carlsson har ett godt förslag.

Med spårvagn från Haga grindar.

Vid Nybroplan.

Gröna Lund lockar.

Med ångfärjan till Djurgården.

22. Med i folkvimlet.

23. En söndag i Gröna Lund.

24. Apaschdans.

25 Steppdans.

.lr min har summarum.

Ill-komiskt skämt af den urkomiske.

Sedan några månader tillbaka ligger vår vän Lehman vid
universitetet. Vi måste dock pä förhand omtala, att han sällan besö-
ker studierummen. men det oakktadt lyckas han få ihop ett bra betyg
från sina lärare, till sina föräldrars glädje. Sin mesta tid tillbringar
Lehman hos sin älskade Aurora.

Andtligen komma ferierna. Han meddelar sina föräldrar att
han ämnade tillbringa sin fritid hos dem och erhåller som svar följande
bref: "Käre gosse, vi äro mycket glada öfver dina goda betyg, kom
hem så snart du kan och tillbringa dina ferier hos oss. Dina kära
föräldraru .

Detta bref kommer icke riktigt på rätt tid Lehman tillhanda.
Hans älskade Aurora är nämligen tillstädes och nappar brefvet från
honom. Hon förstår genast hvart Lehmans tankar sträfva och med-
delar honom, att hon absolut mäste resa med honom hem för att
blifva bekant med sina svärföräldrar "in spett-

Detta arrangement ar ei riktigt i Lehmans smak, då han vet
att föräldrar-ne icke vilia veta af en dylik förbindelse. Aurora är
emellertid mycket linurlig och lagar så, att hon blir gömd i sin älsk-
lings klädkorg, utan att han har en aning därom. På detta sätt kom-
mer hon, om än på ett mindre bekvämt sätt, till sin älskades hem,
till stor förargelse för honom föröfrigt.

Alla upptänkliga ansträngningar vidtar nu Lehman för att
gömma Aurora för sina föräldrar. Slutligen kör han in henne i ka-
kelugnen hvar-ifrån hon kommer ut mera svart än hvit. Man upplef-
ver nu de galnaste upptåg under tiden som Lehman försöker gömma
Aurora i kök-och källare. Slutligen upptäcker den strange fadern
Aurora i en säck, som Lehman kastar ifrån sig.

Sä var det med Lehman och hans älskade Aurora.

MHa-H-l-i-Ar-Il-H-H-H-t
.QPQONQWrP-.wioi-IOWTWNQSPPFQNI-t

N
...i

 

 

 

 

Andra afdelningen:

26. På djurgårdsslätten.

27. En igenkänningsscen utanför Djurgårdsteatern.

28. Hildur och grefve Konrad.

29. En utflykt planlägges tillföliande dag.

30. Hem med spårvagnen. i

31. Mötet vid bryggan.

32. Med båt till Nackanäs. -

33. Man beundrar de vackra strandpartierna under resan.
34. En tete a tete.

35. Kvinnosakskvinnan.

36. Vid resans mål.

37. Diner på Nacka.

38. Vid champagnen framställer grefve Konrad sitt frieri.
39. Den första kyssen.

40. Trolofningen.

41. En roddtur.

42. Återresan till hufvudstaden.

43. Idyll.

44. Hildur klädes till brud.

45. På väg till Gustaf Adolfskyrkan.

46. Efter vigseln,

47. Andtligen ensamma.

48. På Operaterassen med svärföriitldrarne.

49. En härlig sommarafton. - 50. Utsikten öfver strömmen.
51. Efter 2 år - 52. Lyckan förbi. - 53. Blott en dröm.

 

 

.. . in siiilsia iiiiiun.

Intressant bild.

4. li! ir in iiuwirl in.

En vacker bildserie ur de vilda djurens Iii.

5- iir mini iiuivir.

Ett lustspel af r rang. "

 

 

Ny serie af I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapenetvv   

ENTRE: Salongen k50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bilietter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m
Biljetter gälla endast tillden dag .och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller.3,.frimstäl"lingenI

Högaktningsfullt

Biografen Path-é.

 

 

 

 

 

 

 

Säsongens populäraste nyheter

visas i betta program.
Förse Eder därför med biljetter i god tid!

 

Västervik 1912.

C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain