#3863: Biograf Continental

Klill al l

Västervi

l

 

f

 

 

D-h-hmG-ll-l

nlinlmll

k

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 4 l. n. m. Söndagen den 10 Mars.
mse- PRoo RAM:

(Gif-Nfc.. XXWÄWZN W- szf-Nixäffwixs km WH

UM

Ämerikrlskt sensationellt slagmlmmer
.. Skogens Dotter.

Spännande Vild-Vest-drama i 30 afdelningar.

Harry igenkänner porträttet af Bessy mor.

Miljonären underrättas af Harry om upp-

täckten af Bess, Skogens dotter.

 

N

 

aj
.mh-ä

J
w

 

 
 
  
 
 
  
  
 
  
 

 

 

Efter femton års förlopp återser Bess sina

Mortimers ger sitt samtycke till förenin-

s .Isla delen; ia "lilålffylläléViiäfastéfhf i;
k 1. En automobilfärd i vilda Västern. 16- Harry får Se Skogens dofter-
- 5 2. En frukost i skogen. . 17. Kärlek vid första ögonkastel.
3. Lilla Bess springer bort från sina föräldrar. 18, posta-modem-
, 4. Miljonären saknar sin lilla dotter. 19 En Svartsiuk fogterfar
5. Ett hopplöst sökande. " .v "
6. Mexikanaren Juan Carcia finner lilla Bess. Ett Oväntadt budskap.
7" Har fm Se-tt en bil? 22: Demonen har lyssnat.
8- En Vdcke] medallong" I.. 23. Harry i cowboyslagret.
9. Hennes mammas portlatt. 24 En påtvingad ndt
v 10. Garcia och hennes hustru adoptera Bess. 95" i
cl r 11. Medaljongenpyter ägare. H i
1"-1 12. Bess får borla att arbeta. 26- En Oväntad hjälp.
Il 211". delenl glåtrånd öfIver lådna oförrätter.
Femton år efter. 29: Ong S an "
13. I miljonärens villa på Long Island. föräldrar.
14. Mortirners berättar för ingenjör Harry 30.

  
 
 
 

 

 

  

Landsdale om förlusten af Bess.

 

 

gen mellan Bess och Harry.

En diskas öde skildras i detta. drama på en san a fängslande
och känsligt att detmåste tilltala en och hvar.

 

 

 

 

 

Ett storslaget och gripande drama med den pepaläre

Mästerligt spel.

Mål-www

 

Stolt-slagen iseensättning.

M

Monopol för Continental.

 Heltimmesskàbespelet

 

 

jll.

gX-KZ-(Jå),

  

    

 

..
och

nnltyekle skådespelaren Psilander i hufvudrollen.

 

 

 

 

 

.Hdlgdagar lol. 2.
dagar Billighetsrnammé.
och .slit-folungdoml tillträde för

AFBELNINGAR.

 

3,30, 6, 7.30 ochy 9 e. m.

OBSJ
Onsdagar och. Fredagar kl. 7
endast 10 öre.

gr 1;an Afdelningen, 23, På tu man hand. 38. Han kallar sin roman oförklan
å. gå ätamkafeet. än bragànhet] dag. ligt nog (Annie Bell).
. ta brödernaI so. Wen cr so st ng. vc - v. - -
3- Annie Ben- 26. Pål sjnkbädden.y ålrllltheIl-eöcrlndàrgrliltnondshfvet
4. En :förnarmelsa 27- anot är förloradt- 41. Annies besök hos Owe
5I Ni Vin kallas man 28. Owen går mekaniskt tillbaka till 42A Owen igenkänhel. e- An- B 11
6. En ovant-ad försvarare. Sllt Stomkafél 43. Stå-www: Annie Bell nme e u
7. En skarp tillrättavisning. 29- Annle Ben uppsokof honom häl-l 44. Owen kan ei förstfol h al 1
8. Owen Kildare. I men han känner henne icke - fattas honom i C V cv kom
9. Kom u till mi " i m r . mor- f" 2l " i " f f-
10. Visitenlp g Olgon 3- Ett Sköfladt hem- gllnlcislnålrlånggeåätåm
1.1. se har mg dessa. 31- Annie mng Plats Som Siukskö- 471 En tal för owsn C i
12. "Icke kan jag taga emot dem. , . torska på on nervkhnik- 48. Lagerkransen I
13. Betrakta dem som lån. 99- Sex månader Senare" 49. Ett förvirrat tal-
 galäi, jag skall ätergälda dem. 53- OWoftltS bättre lag Vaknar på 50. Storhetsvansinneiä-
o. tta bröder - f U" ny - T W I" I " f
. Owen. na fl esta forbäfves 34. Förmågan. att tänka att Skrifva 51. On änåytltllarna blll omtocknad
16. Hos kladmaklaren. - kommor åter" . 52 Påpnervkliniken
17. Slusken har blifvit en .tln man. 35- Dock .mmnet om Vä-lgörormnan Se till denna patient han behöl-
18. En gammal lärjunge. Annlo Bon är iortmfande ver all ecler vård,
 ånnie 1Bell undervisar Owen. borta- 54. Ett oväntadt återseende
. Wen ar talanger. . , 55. Sku "orna vika. "I
I 0 3-9 Afdehnngen" 56. Ljusgeåt 4vänder åter.
22111151 Ardehnngen" 36. Owen som romanförfattare. 57 Annie! Annie Ben-
21. Ett år senare. 37. Han nedskrifver sina lefnads-iöS. Owen! Ändtligen känner du
99. Owen friar till Annie Bell. öden. v io-pn mia-

.. ., - - , Hvardal ar lol. 7 och 8,30 e. m. Lörda, ar kl.- (i. "1,90 och 9 e. m. Sön- h
Folesiallnmgal. 1 q I U w . . . 6:0

Kl, 2 och 3,60 pa Son-

e. m. äga barn

Efter lol. 7,30 pd Sön- och,

Hälgdagar äro biljettprflserfna lfllm för barn som för äldre.

BlL-IETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.

barn under 12 år: bstn ,,

25 ,,

"Axira

,, lå ,.

Till billighetsnlatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppety för biljettköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen! och pågår sedagl
nafbrutet. under föreställningar-ne.

 

 

 

D-n

 
 

Q: PRooRAlvl 5 öar.. g

 

V.

 

l-.in

055.! Ett det mäst- storartade biogralprogram.

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

 

Visas t. o. rn. :Söndag-

ole visas 

 

- för I barn.

   
 
  
 
 
 
 

 

J

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain