#3862: Pathé

glilver à Västerviks Teater
Fredagen den 29, Lördagen den 30 Mars kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 31 kl.o6 och 8 e. m. i

Förovisningnr med ett stort ooh intressant

 

 

 

 

 

 

vi V 71111316 fil-IfA 11:-.. v UL t-f Ina 
l ts " 1 .
av måna
3 s 1-13;-
rjl; i n
 I: I. r o JA:

in
. j

 

 

 

 

 

 

:fä-t Vs :j;,1="1f:t-Yf-fifif:f:news-gå. äns: safe-1,1: när .nancy-f .;;  i, fn: men; :j w ge i j 1-1 t  I , "w-

  

 

åg Säsongens störs-tia evenemang. gl
m Kntlnssat succàsl m

  

Skåöespel l 5 akter of Filex. Dumas Ö. y.

1I f f . ," = gin: f
y; -I f: t 

.i  i   of  

i ljotmes största tott. Öltign rutter utföras nt artister q
nin tjennes egen tentor i Paris. i

0155.! den stora tragediennens tolkning at "Itameliadamentt
är ett mästerverk! Hennes spel har en förvånande makt
att rycka åskådarna med sig och den fantastiska
prakt bon ntoecklar i toaletter at ntan motstycke!

Texobaoker n a are i bitjamuannn.

Uitngttnpns stam Säsongnntlet.

Slilllllilll llllllllllllllllll lllllllllllllllllll.-

   

 
  
 

Pöriiusanbe vncltussceneriet
i från Jialien.

Kinematograii i färger.

 

 

I4

Amenltanski lustsnnl I llll nltlnlmngan samövanbe mmm, från Sveriges

Alla måste se denna rglansfilm.X ,r i.  , , q nQrbligtlSte-trakter. I

pplanb. -

Hy serie.

En vackrare film i såväl spel som handling

I. har aldrig visats. mmnmm
w Akta Amerikansk humor!   mm,lll-"nenstående litegrann

w "  tenn betraktas som sä"
F lntnk

 f w  snngnns seltordprogram.

Intressant Amerikansk nyhete- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentmusik af Kansliet NONÅN. i

ENTRE: Salongen 50 öre, täktasen 35 öre, tt 25 öre..
Bilietter säljas från kl. lf-Z samt kl. 7 e. mU W 1
Biljetter gälla endast till den dag neh plats de än: känna. Giant till 6- eller anäressältningen.

 

Hägnktningsfult c

, f.- Finfina
n

3511:-! fv- även; :75
 U; get-pain: m EE, t nens. 
12- se n "n :en-fl 1 .1:  f 15 n
"it "f 14"" PW--flf m .il-lv WMV-n riff. 
H Q I
s

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain