#3861: Biograf Continental

gilver à Västerviks Teater

Fredagen den 23, Lördagen den 24 Febr. kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 25 kl. 6 och 8 e. m.

Förevisninger med ett stort och intressant

.. -.-..f-
I .vi na 44.4 L. Vi -än hr
. v 12,. ...av-...v ,. .1"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w-fawe :I .

Stor kolossal succes. i Heltimmesskådespelet

 

Mimiskt drama i två akter.

ånnolingen tillornget sig i oörn ongor Dels i en storstan
Dels i en präsigöto i Dess närhet.

Afdelningar.

 

1. Monas hem. 28. En söndagsvisit.
2. Broderns bref. 29. Ett behagligt möte.
3. En vänlig inbjudan. " 30. Kärlek.
4. Airesan. 31. Förloiningen.
5. Prästgården. 32, Bröllopsdagen bestämmes.
6. När militären komma. 33. Piano, Monas samvetslöse föriörare,
7. Trumman går. inviterar Löjtnant Seedorft på. ett
8. Inkvarteringen. glas vin.
9. Löjtnant von IPlano. 34. I von Planos hem.
10. Mona. 3 , Monas porträtt.
11. En farlig lek. 86. En fräck osanning.
12. Den säkra ioriöraren. 37, Ett piskrapp. I
13- En fÖfPOStfäkming- 38. Lögnens gadd har skördat sitt offer.
14. F äst i trädgården. 39. I bröllopsdräkt.
1.5. Den-sista äitnnen.  i 40. Katastrofen.
16. Ett ödesdigert löfte. 41, Lögnens offer.
17. I drömmar. 42. Dystra moln.
18. En samvetslös. 43. Dä iörständet sviktar.
19. Ormen tjusar sitt offer. Å 44. Sömngångefskan-
20. Obetänksamhet. 45. En människovän.
21. Ett ängeriullt uppvaknande. 46, Prästen besöker Seedorif.
22. Hem från landet. 47. Sanningen, endast sanningen.
23. En ensam Plats. 48. Seedorif, mannen ai ära.
24. Ett fräckt öfveriall. 49, Den grubblande Mona.
25. En oväntad hjälp. 50. Ejus eller mörker?
26. Henry Seedorff, en man ai heder. 51, Aterseendet.
27. Återseendet. 52. Försoning.

llairmunl arllllaltlln .
den 9 olteber- ren.  
man?eläfåi....lillafildånaaiftåifåfeäiiittisååfäåä  nååiä g

   

världsrekord slogos. I hufvudloppet à "Free-for-all raceU - eröfra-
(åeshföitrstia1 jtaris,å3i000.äollars ogäosligfverpokal ai Edvin Bergdal. Me-   x I   l I
e as lg e en sörti en var m. pr timma. -
1.; Starten. fCl SUCCCS 1 Cl G ningar.
.2. Tätlingen.
3. En spränqd ring.
4. En strejkande motor.
5. Kontrollen.
6. En riskabel kuriva.
7. Målet.
8. Vinnaren passerar.

XC

Edvin Bergdal, första pristagaren.

Denna bild  intressant icke allenast för tackmannen utan äf-
ven iör den stora publiken. Den innehåller nämligen sä många 5
spännande moment, att man hela tiden följer med det allra största
intresse.

Storslagen naturbilb. Enaståenbe intressant bilb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m. .
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0hs.! till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

I s .
e . t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSl Ett synnerligen storslaget program som bör vinna allas intresse.

 

Västervik Ig-tz. UC. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain