#3859: Biograf Continental

-I-i-nL-foévàg-g-:g

f" 4 in.

l llllllvlllllllllllll
l i i
l

 

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

Program för Torsdagen d. 21 t. o. m. Söndagen den 24 Mars.

f .

 

Musik- -- Första utdelningen. Å Musik.

Spefshergen.j

M :re-garvade:- .cqqu 1:11- M, -- V:J w. i.. -e mer vi ll .we "Haft-rf -rww

( " i!  "dålvgiiffidebifbi f

 

Omvärlanbe och storslagna scenerier från höga norben.

 

    

n in,

Kärleksdrama i lelvaode bilder
.framställdt at (be Etablissemeot Gaumont, Parise.

Praktfullt koloreradt.

Det är en roman af, det tyvärr alltför vanliga slaget. En ung kvinnas kärlek och
en hårdhjärtad faders envishet att vilja bestämma hveln hans dotter skall älska eller ej.
Såsom vanligt, åtminstone bland de lägre klasserna, går flickan från hemmet och gifter sig
med den, som hon utsett till sitt lifs ledsagare. Lyckan är fullständig då deras äktenskap
blir. välsignadt med ett barn, Mormodern uttänker nu en .liten list för att omvända den
hårdhjärtade fadern. Och det lyckas7 tack vare Hans Majestät, barnet.

  

 

Musik. à Andra afdehnngen. f- Musik. 1 i . . v
., , .. .1.4. . ,. ..  AAAA .n..,,oa,.mä.mn;dii -n N i ff W... . M
får a p r 1. f fr
Pittoreska scenarier från Tiberius, ö.
l

Capri är en ö vid inloppet till Neapolitanska bukten, känd för sin vilda naturskönhet. I öns södra de
ligger den högsta bergstoppen, Monte Solaro. Vidare må bland sevärdheterna nämnas de fantastiskt formade
Sireuklipporna, fiera egendomliga grottor etc. Under liyttningen höst och vår fångas 40- à. 70,000 vaktlar i
nät af öborna. " 1

På.P Capri tillbragte romer-ske kejsaren Tiberius sina sista år, och man visar ännu den branta klippväg,
utför hvilken han lät störta sina offer. -- I våra dagar har bl. a. vår nuvarande drottning vissa tider uppe-

hållit sig på ön.

 

Musik- - Tredje I afdelningen. ha Musik.

Straffet) fåfänga

eller mobisfens balöfvenfvr.

En ung flicka är anställd i en modeaffär som mannekin d. v. s. skall profva och upp-
bära alla klädningar och hattar för kunderna. 1

En dag får hon ett bref från en väninna med inbjudan till en bal på kvällen. Men hon
har ingen passande klädning.

I affären infinner sig samma eftermiddag en dam och bestämmer sig efter många prof-
ningar af kläderna pä den unga flickan för en dyrbar klädning och kappa, som skall bäras
hem till henne.

1 Det är endast två. timmar kvar till balen och vårt butiksbiträde faller offer för frestelsen,
ikläder sig de köpta kläderna och går på balen. l

Knappt har hon dansat några steg, förrän hon trasslar in sig i en annan klädning och
ett stort hål rifs på den dyrbara klädningen.

Förtviflad ger kon sig bort från balens glädje och sätter sig yi hemmet att försöka laga
klädningen och så aflämnar hon den hos ägariun-an. Denna upptäcker snart sveket och skyn-
dar förblttrad till affären, där det snart uppdagas, att den unga flickan och hennes fåfänga
äro skulden till det hela.

Polis tillkallas, men ägarinnan vill ej att hon skall straffas, och sedan den brottsliga fått

äfven principalens förlåtelse, slutar det hela med försoning och ånger.
En enkel, I:attacken välspelad historia ur dagliga lifvet.

 

  

g
ä
t

0
r

f

 

Musik- - Fjärde afdelningen. H Musik-

er fru Grundare bäst. e

I  tangent-V- fru;Gr;1ndersrpresent.- .dåf i 1
llga kamrater - och en präktlg häst. i i   . 11-. 

 

o-é-P-g=o=nà

 

 

Humoresk.

 

 

 

i v
s a-

 
  

  

Hvardagar kl, 7 och. 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochl 9 e. m. Sön- och
Hälgolagar kl. 2, 3,30, 6, 7,301 och 9 e. m. OBS..r Kl. 2 ochl 3,80 på. Sön-

N

r För esiàYIHingar:
:I dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. r e. m. äga barn

 

 

och skolungdom tillträde. för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och.
i YHälgdagar äro biljettpriserna liloa för barn som för äldre.

Il BILJETTPRISEB; För äldre: l:sta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.
m i barn under 12 år: hsa:v ., 25 ,, 2:11er ,, 15 ,,
" i Till hillighetsmatinen fen-ere mr äldre, 10 om för han..

  

 

 

 

 

3
Öppety för hiljettköp hvarje dag eu timma före förstaföreställningen och pågår sedan
- oelfbrutety under föreställningar-ne. -

V l ? PROGRAM t MFg-
OBSl Visas vid första föreställningen hvarje afton,l
samt om Söndag kl. 2 och 3,30 e. m. Heltimmesskådespelet

"SYNDÅFÅLLET" visas de öfriga föreställningarna. I

058.! Visas äfven för barn.
Nytt program om Måndag-

 

C"

 

 

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain