#3858: Pathé

giivor à Västerviks Teater

llnsdagen den 6, Torsdagen den 7, Fredagen den 8, Lördagen den 9 Marsi kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 10 kl. 6 och 8 e. m. i

revisninger med ett stort och intressant

 
 

 
 

 - Program- .

llltll Illill lllllllilllll lllillllllll.

llrrslruen larsk lensllilm.

      

 

Å Kinematografiskt skådespel i två akter
i i och ettförspelaf EDG.ÅH0YER. i

Den tekniska framställningen! af ALFBED LIND.

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

HUFVUDPERSONERNA:
johannes v. Falck . . . . . . Herr Johannes Meyer.
Gästgifvare S. Petersen . . . . Viggo Lindström.

Fru Petersen . . . . . . . . Fru Emma Wiehe.

Peter, deras son . . . . . . . Herr Kay Lind.

Liljan, deras dotter . . . . . . Frk. Anemarie Christiansen.
Öfverlärare Gram " . . . . . . Herr Vilhelm Wiehe.

Erik, hans son . . . . . . . Robert Dinesen.
Anitta, hans dotter . . . . . . Fru Ellen Price de Plane.

Handlingen försiggår i våra dagar dels i Köpenhamn
och dess omnejd, dels i en mindre landsortsstad.

Detta slidoespel, of ben beknnie iörlnttnren Qöjer, oäcåer
t Jtöpenönmn Rolossnlt uppseenoe, enär handlingen F
[är granen sig pd en nertrlig Rörletisolfiir l
inom Den Jtöpentinmnsän societeten.

 

 

 

 

 

Förspelet: Studentexamen. - I back-
fischåldern. -- Moderns porträtt. -- Oskulden.
- Erik och Liljan. -- Den unge studentens
skål. -e Ett minne som väckes till lif. - Gods-
ägarens besök. - Ett besök hos godsägaren.
- Unga människor. - Blindbock. - Slutet
på leken. -- En oväntad hemkomst. - Aire-
san till Köpenhamn.

lzsta akten: En bröllopsdag. - Un-
der fästtalet. -- Ett oväntadt återseende. e- Vid
kaifet och likören. - Ett afbrott på fästlighe-
terna. - Fjorton dagar senare. -- Ett: möte
på Langline. -- Endast som din hustru. - I

Öfverallt där denna bild visats bar den tätt-erkännande af säväl
tidningsprässen som den stora allmänheten att vara en af de allra -
bästa bilder som visats ä biogral. Eörse Eder med biljetter i god rid.

Det är UlUilllellfilitll BU lll DB ödsla binemntogrofislin 
skådespel som oisnts i Udstemili.

053.! lit-sas icke jör barn.

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

kasernen efter en bortslösad natt. - Den nya
kalfaktorn. - Officer och menig. -- Samma
afton i det gamla hemmet. -- Dråpslaget. -

Nästa dag. - Oiverlärare Grams död.

2:clra akten: Ett halft år senare.11 -
Längtan efter hemmet. - På kapplöpningsfältet.
- Ett obehagligt möte. - En förfriskning
före loppet. - Hämnden. - På sadelplatsen.
--- Olyckshändelse. - En upptäckt. - På
sjukhuset. --- Samvetets röst. -- Samvetets frå-
ga. ii- En bekännelse. -e Orätten godtgöres.
-e För Gud och människor.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biliettr säljas från kl. l-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0hs.! till 6- eller.,8-föreställningen.

Högaktningsfunt

Biografen Pethé.

 

 

 

 

 

Västervik role. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain