#3857: Biograf Continental

Västervik

V(8. .1. Enanders förra lokal.)

 

 

 

G Program för Tisdagen d. Ill t. n. m. Onsdagen den 10 April.
h

Musik- -- Första afdelningen. -- Muik.

 

Tre AstridI kissar.

Nöjsamt förgåalla.

"hf-EXWWZNVNZN äskar-NO). XÄPNZNWP-xfåwläl

r ln tilll an nu i .
l v I rödskinnens våld.

Spännande äfventyrsdrama från Vilda Västern.
K Nybyggaren Harry tar afsked af sin "maka och lilla dotter för att bege (sig. ut på jakt.

WD"

 

Helt plötsligt öfverfalles han af en rödskinsstam, som släpar honomI med sig.

Emellertid har höfdingens dotterqfått syn på 1den unge mannen, fattas at lidelsefull kärlek
till honom och beslutar rädda honom. lndiandottern älskas at LLDen svarta bisonoxenu, och då
denne ser. hur höfdingeclotterns kärlek vändas mot, beslutar han att hamnas.

För att rädda sitt lif måste Harry gifta sig med indianflickan. och brölloppet hålles med
alla de egendomliga indianceremonierna. Hötdingens och Harrys armleder uppsprattas, och de
dricka hvarandras blod som tecken på släktskap och att Harry upptagits i stammen.

Under natten, medan hela lägret sotver, flyr Harry. Men uDen svarta bisonoxenLL vaknar
och följer honom4 Det bar af mot Harrys hem, och där blir glädjen stor öfver Harrys hemkomst.

uDen svarta bisonoxenu skyndar nu tillbaka. tilllägret och omtalar allt.

Indianflickan beslutar nu att döda Harry och uppsöker hans hem, där endast den lilla dot-
tern för tillfället är ensam hemma. När så. fadern kommer, gömmer sig indianflickan bakom dör- J

k ren, och medan han sitter med den lilla i knäet, smyger sig indianskan fram bakifrån för att 1
Z döda honom. W
få

k

Men hon kan ej. Faderns glädje öfver sitt barn afväpnar henne. Hon inser nu, att hon
aldrig kan återfå sin älskade.
Och i en gripande seen i urskogen se vi den uppoffrande indianflickan störta sig utför
ett jättestup.
Ett välspeladt drama med starka scener.

wWngJn

 

Musik. - Andra afdelningen. m- Musik.

Burg simmar öfver
Engelska kanalen.

Hvem mins ej hvilket oerhördt uppseende det väckte öfver hela världen. för någon tid sedan7 då en-
gelsmannen Burgess lyckades simma öfver Engelska kanalen, en bragd som endast en före honom lyckats ut-
föra, kapten Webb, fastän otaliga försök gjorts i många år. i i

" . I en serie charmanta, intressanta och väl tagna bilder se vi hur Burgess preparerar sig för färden,
gär is vattnet, intager föda och simmar, simmar och återV simmar på flera olika satty och. slutligen stapplar i land
Gris Nez i Frankrike efter en .simtur pd 23 timmar..

Intressanta bilder från en värdahletorisk sporter-and.

 

Musik. - Tredje afdclningen. - Musik.

 

 

 

 

 

Enastående sensationsdrama.
:inspefunt af mmgmpn of erna-tai.,1

1:sta delen. 3:d1e delen.
I -lanwagslmpena En natt i vildmarken.

1. I  nvä sku én. . i

2. Påaffäg gill Iåanada. 1. Ett vilsekommet barn.

3. Tag kedjorna af 2. På människojakt.

4. Ett fånget Yllddlur- 3. Ett oväntadt möte.

5. Barnet tämjer vildheten. 4 Barnet Och Straftån en

6. Sympati för den olycklige. . x " g "

7. Hur vågar Ni, en straffånge, att tilltala mitt barn? 5- Natten kommen ,

8. Balsam på Såret. G. Vargarna tjuta, de vädra rof.
7. En tillflykt i träden.
8. Gendarmerna komma.

2:dra delen. 9, Vargar., Hy,
10. Fl kten. Fruktar för barnets lif.
ada Y .
I Kan . 11. Flyktingen anropar gendarmerna för att radda

1. I stenbrotte-t. I. barnet,

f;- gtft ååbålifå Ikltankar" 12. Han oHrar sin egen frihet.

i" Fgrföilfg y " - 13. Barnet är räddat, men dess räddare i kedjor.

" Gömstänét 13. Adel och dock brottslig.

 

 

Musik. - Fjärdeafdelningen.  lllusnllii..1....vw 

in m lsliul me mur.

 

-Skämtnummen

 

 

 esta-"1112 in 9 0 r.. Hvar-dagar kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, l7,30 och 9 e, m, Sön.. och
L .Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,80 och .9.e. m. OBS! Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30pd Sön- och

Å Hälgdagardro biljettprtserna lika för barn som för äldre,

 

 

ll BILJETTPRISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: bstn ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
.I Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre for barn.

   

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före förstayförestälhlingeu och pågår sedan
oaf brutet under föreställning-arne.

 

 

 

v y Q PROGRAM 5 öRE. g

 

 

  

035.! Visas äfven för barn.

Västervikvlglz. C. O. Ekblad 8: Czo.

 

 

    

.eäul-.f-n...

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain