#3850: Biograf Continental

flllllllllfflllllf

Västervik

 

(Fn-...Mnnnmn-...q
lllll

(S. J. Enanders förra lokal.)

  
  
 
  
 
  
  
   
   
   
    
      
    
    
     
    
   
  
  
  
  
  
   
   

 

 

 

awPROGRAMz-z-.gv 2:-.j

  

L Program för Måndagen d. 1 t. o. m. Annandag Påsk den 8 April.
få

 

 

 

 

  

Nordisk konsiiilm, Biogralilrama non plus ultra.. f

llllimmallnlillnlnsllli.

Ensamrätt för CONTINENTÅL.

2 in n v in  

neansusm nuuusuruma IL amor o. :JL raulaer.

Git ai de bästa kinemaiograiiska skådespel som .hittills presterats.

HUF VUDBOLLEBNA:
Yvonne Berville.

   

 

 

 

Edith Brun, hennes väninna.

Kat Höming; löjtnant Och faktskoleaireklöf.

A- DLLNINGARNA;

 

 

 

 

.- I Konserten.
Forsta afdelnlngen. vid supénv
Prolog, Den första. gnistan.
I pensionen. 4- i " I o .

, nn nn nnnnnnnn, I Ett halft ar senare.
Ett kärt besök och en sorglig nyhet. Yvonne tröttnar på att uppträda.
En liten tröstarinna. Yvonne i Edits hem.

G00 Ham Yvonne faller för frestelsen.
Afskedet. Stulen lycka..
0 -
4Sex ar senare. m badet-

När kärleken slocknar.

Bröllop och smekmånad. i , 
En fektlektion med sorghga foljder.

"Kemi ooh se min lycka l"c

 

 

Bedragen.
Andra afdelningen. Inför uppgörelse"-
o Duellen.
Fyra ar Senare. En stund af ångest.
Yvonnes svar. På lif och död.
l fäkflslllell. I Förlåt mig, GÅlilla Edithl"

Denna iilm med sina mäktigt gripande scener och
sin konstnärliga spel är utan toiioel den mest
storartade, som någonsin framställts, det är en

oärldsatiraktion i ordets rätta betydelse.

. :med slutna föl-ger uppe-allas för oss ioö öarndomsnönnets

lefnadsödrn allt från söolliden till den mogna åldern dö
kninnan öar oaönai i dem ett) deras oönsltap l

lördnles i, glödande nal.

Beskrlfning å dramats innehåll tillhandahållas i biljettkontoret-

 
 
   
 
 
 
  

Hrardayar Iel, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl. (i, 7,30 ochy 9 e. m. Sön-
VlEIäl-qdagelr lol. 2. 3,30, (i, 7.30 och 9 e. m. OBS..r Kl, 2 ochl på Sön-
dagar Blllighetsonatflné. Önsdayar och Fredagar Iel. 7 e. m. äga barn
och skolwngdomV tillträde för endast V270 öre. Effcr lol. 7.30 på Sön- och
Hälgdayar äro bflljettpröserfna lllm, för barn som för äldre.

Få! està?lnjngal".-

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25å öre.
barn under 12 år: lzsta n, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinen 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

 

 
 
 

Öppet för biliettköp hvarje dagen timma fore första Föreställningen och pågår sedan
q oaf brutet under föreställningarne

 

 

 

 

 

, .Y PROGRAM 5 öRE. ,

 

 

038.! i Den vackr sin bilden för säsongen.
V OBS! Om Torsdag gifves tre föreställningar
kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Å Långfredag och Påsdagen ingen föreställning.
V 035.! Visas ej för bam.

Västervik 1.912. C. O. Ekblad & C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain