#3847: Biograf Continental

f

l

 

[i

 

 

  

Spännande skildring ur äfveniyrsliivet på andra. sid-an Atlanten.

  

 

BA..
...v

 

sin

 

 

Västervik 1912.

qnu

 

Lam-5:a

"nu al [iminnnl

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. .15 t. e. m. Onsdagen den 1? Aprill

p-p=p.-S

 

I hmm PROGRAM: "ÄH-BW

Musik. - Musik.

Riffalpema. i

Storslagen naturbilb.

På bunbutsiällning.

Hunbraials raser 1 uppvisning.

På. besök gäller en större internationell hundutställning med dess högst intressanta variationer på den
varelse, som i med- och motgång är människans trognaste van.
Vi göra här bekantskap med danska, engelska och franska doggar, spaniels, pointers ete. Särskildt in-

tressant är en råttjakt för ioxterriers, ett släpp om 50 engelska räfhundar och uppvisning af polishundar,
brottslingars fasttagande etc. 1

Första afdelnin gen. H

En lärorik bild för alla djurvänner.

---

Musik. h Andra afdelningen. -- Musik.

lät Underdektom 2? -

Lustspel. af Gaumont.

Ödet för de två tillsammans, då de vid fjällsanatoriet skola söka bot för sina af vinterns strapatser illa

medtagna nerver. Det går långsamt under inbördes agg och dåligt humör, men det går säkert mot målet.
Och underdoktorn - det blef kärleken. i .

Ett verkligt tint och roande lustspel.

Musik. -- Tredje afdelningen. M Musik.

 

mnurice Costello i hufuuörollen.

 

I.. I
.tm .III Q.

När lifvet är tungt.
Det blir nog bättre.

.mig

3, På. kontoret.
I 4. I lejonets håla.
E 5. En god kupp.
6. Under paraplyet. :
I 7. Dörren på glänt. i
l 8. HemligheterI som uppenbaras. "
9. OHret varnas.
10. Till motvärn.

11. Det första slaget.

 

 

   

12. Uppgöielse.
13. En stäekad bana.
14. Lammets saga.
" 15. 1 trygg famn.
I.. ...V

 

 

. 1
-V-DE-v.. BMT-:fat h-l-...ä

 

.-
I
a
i I

 

 

 

 

Musik.

lllusik.

lvl EeNAFBReARNA.

Statlig nordisk natur.

Den lilla vackra älfven Mesna. bildar nära staden. Lillehammar ett -flertal vackra forsar,
rusar ned för branterna eller genom trånga pass mellan klipporna så att skummet yr vida omkring.

- Fjärde aldelningen. ä

Fängslande seenerier.

Tilly od) ångspruian.

En xupplifvcmbe historia

om huru ett par näpna flickor sätta hela brandkåren och åtskilliga andra i stor upphetsning,
samt huru de sedan med tjänliga medel afkyla de upphetsade.

Ett muntert stycke.

g  JmlàMl-Mm I... .4-

 

FÖ-Iestà-llnjngar. Hvardagar Int, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6. 7,30 ochy 9 e. m.

 

Hälgdagar let. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.

 

q,

dagar Billighetsmatfiné. OfnsdfaycwI och Fredagar kl. 7 e.
och sleolfngdfmt tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro biljettpfrisefrna lika för bar-fn smn för äldre.

WL.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Ezsm ,. 25 ,, :Ball-a .. 15

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppety för lbilietlköp hvarje (lag en timma före första föreställningen! öeh pågår sedan
oafbrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

   
 

Iis-:t W

 

   

.  PROGRAM 5 öRE. y

 

., v.-

OBSJ Visas äfven för barn..

C. O. Ekblad 8: (2:0.

där vattnet

Sön- och
OBS..r Kl. 2- och 3,30 på Sön-
äga barn-
Efter kl. 7,30 på Sön- och.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain