#3846: Biograf Continental

.f FX I V 31
Å I f .
- , D l n
l 0
IG

 

 

Musik.

 

Musik. M

 

 

Witagraphiilm! I

Program för Lördagen d. 20 t. o. m. Söndagen den k
j r--=ffa PROGRAMv 
I Porjusfallen i norrlanb.

Storslagna naturbilder.

I .IPorjusffaller-i, de mångomtalade, som nu hålla på att utbyggas för att vinna kraft till elektrisk drift af
Riksgransbanan, bildas där stora Lulevatten kastar sig i Lule alf.

I Yåra charmanta bilder ge en imponerande föreställning om de väldiga naturkrafter, som nu hålla på .a

att tamjas och böra ses af alla som älska den mäktiga norrländska naturen. . )

lmposanta, klara naturbilder.

Den kvinnliga klädedräktens förändringar

genom tiderna. ,
En intressant bildserie från olika århundraden. I
1

 

M Andra och Tredje afdelningen. -

Öfver istab.

Muntert.

 

Tredje afdelnin gen. -

 

g-n-Hnmn-g-E-n

i atnminnnli

Västervik

(s. J. Enanders förra lokal.)

  

21 Jan.

 

 

Musik.

 

 

 

 

 

Witagraphiilm!

DEN VACKRA j

 

Lust-spel i 3 akter.

Herr och fru Pumpenmejer har just slutat sin måltid då herr
Pumpenmejer får se en tidningsnotis med rubriken:

"En fuacker kontorsdam orsak till en skilsmässa".

Herr Pumpenmejer har antagit en ny kontorsdam, fröken Prue.
Hon ärelldeles oklanderlig, hon har endast ett fel, det vill säga
iv fru "Pumpenmejers ögon, men så nicke i herrns. Tvärtom, det
ar en förtjänst tycker han.

Hon är allt för vacker, dekreterar fru Pumpenmejer, du måste
taga en annan. Det hjälpte ej, att herrn protesterade. Frun är
den, som hittills har bestämdt hvar skåpet skall stå.

Väl ensam med kontorsdamen får herrn upplysa fröken Prue om
hennes stora fel.

Ingenting annat, tycker hon den saken skall snart vara hjälpt,
lita på mig, och då kontorstiden är slut, lämnar fröken Prue
kontoret med en glad och uppmuntrande nick till sin bedröfvade
principal.

Dagen därpå då herr Pumpenmejer kommer till kontoret öfver-
raskas han af att finna en helt annan på den vackra kontorsdamens
plats, han blir därför gladt öfverraskad då han finner, att det
Verkligen är den vackra kontorsdamen som är kvar.

Båda morse med förtröstan den stränga Zantippans besök.. Men,
0 Ve, hon är verkligen för vacker ännu. Det år för farligt för
dig min gubbe lille. Det är bast du tar en man, och med en

stolt knyck lämnar hon kontoret efter att ha utslungat detta dra-
koniska ultimatum.

 

 

Ngan-Pm...

F 01 estri]1ni12gar:

 

BILJETTPBISEB:

 

 

 

 

 

 

 

barn under 12 år: lzsta
Till hulighetsmatinéll 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

8.

9.

10.

11.

12.

Musik- - Fjärde afdeluingen. - Musik.

air n Iln

Mycket intressanta naturbilder.
kä

" Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
:I Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, I7,30 och 9 e. m,
:i dagar Billöghetsmatflné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dya barn
II och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

Hälgdagar äro biljettpröserna ldlea för barn som för äldre.

För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:1llra plats 25 öre.

9!

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningarna

PROGRAM 5 ont.

Men den vackra kontorsdamen ger sig ej så fort. Var bara lugn
herr Pumpenmejer, jag klarar nog skifvan.

Åter upprinner en ny dag. Herr Pumpenmejer sitter ensam och
sorgsen på sitt kontor. Då går dörren upp och en ung man
träder in, förresten med ett riktigt hyggligt och nobelt utseende.
Pumpenmejer kan ej undgå att tycka han sett ansiktet förut.
Nej, hva fasen är det verkligen. ni, min fröken. Se det har ni
förbaske mej gjordt fint.

Zantippa uppträder nu på skådeplatsen. Vid anblicken af den
unge mannen, som artigt och förekommande bugar sig för henne,
riktigt strålar Zantippans anlete af välbehag.

Ia, se där, gubben min, så skall det vara, det är något som an-
står både dig och mig. Javisst, javisst, du har fullkomligt rätt
kära du. Men hvad år det, hvad är det för blommor du har.
De - - de - - de. Ja, ja, javisst ja, du stammar på svaret.
Hvad nu, en biljett, och hvad står på den.

Till min tillbedda.
En upprzktzg beundrare.

Och stilen, jo det var just skönt, den är ju min nyeökontors-
herres; jaså han smet. Det Var nog bäst för er båda. ..

Då vår Zantippa dagen därpå kommer på kontoret, ar åter den

vackra kontorsdamen på sin post och med herr Pumpenmejer har

åkt-:tt en stor förändring, i det han nu Visar att han är herrn i
uset. I

a

 
 
 
  
  

 

il 

 

 

OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

Efter kl. 7,30 pd Sön- och.

25 ,, 2.:dra ,, 15 ,,

 

 

 

 

  

 

 

SB. .Globaste program som är
uppvisabt. 

Endast två. dagar.

Visas äfven för barn.

K"p biljetter i god td.

 

väster-Värk 1912. c. o. Ekbiad a (3:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain