#3845: Biograf Continental

fl

 

Utsålda hus.

 

 

 

Västervik

(s. J. Enanders förra lokal.)

- Program för Måndagen d. 29 t.  m. Söndagen den 4 Fenr.

WW P R Ov G R A Ni:  

 

Hittills måst uppseendeväckande
uppförts å. b

:ngrat

Kinematngrafiskt skådespel j 3 akter. Text ai Kei.

Hufvudmliernas fördelning:

Herr V. PSILANDER.
Fru Karin Lund.

Fru Elsa Frölicli.

1 Herr Axel Ström.

Herr Richard Christensen.

Iwan Problewsky, grefve. .
Alexandra, expeditrisen
Eva, deras dotter

v. Grabovv, Generaldirektör .
Axel7 hans son

Iwan Problewsky, hur kärt var icke ditt nanm för den af dig för-förda och nu öfvergifna Alex-
andra. Men hnr liatfullt har detrnu ej blifvit för henne, nien är det ock att undra på? Du har med
ditt lättsinne störtat detta vackra människobarn ned i en bottenlös afgrnnd af nöd och umbärande.
Du liar haft panna till att utan inisskund jaga henne ocli barnet bort från dig. Hvarför har du
gjordt det? O, nej. Du är rik nog.

Nej, Iwan. Du har gjordt det på samma sätt som många tu-

sen före dig och efter dig skall göra. Du har gjordt det därföre att blomman icke har mera doft

för dig. Därför att du i ditt lättsinniga lif vill söka, finna och åter förkasta ett nytt offer! så -- é
Straffet drabbar dig.

fl? skådespel 4är fiir närvarande den största
bingrafsncses, snm visas i Sverige.

Handlingens första del tilldrager sig i Petersburg och fortsättningen på skilda plat-

ser i Europa i våra dagar.

Beskrifning à 5 öre i kassan.

 

  kl, 7 Och:  e. m, Lördagar fl. 6, 7,w 00,1 .9 e. m. Sön.. OchX

.Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OB .I Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och, skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,301012 Sön- och
Hälgdagar äro biliettpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lata ,, 25 ,, Shih-a ,, 15 ..
Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet. för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

oaf brutet under föreställningar-ne. Vi

 

 

 

 

 

D-u ? PROGRAM ögöRE. 

 m

 

   

OBSJ Visas Måndag t. o. m. Söndag. OBS!
" Köp biljetter i god" in.
OBSJ Visas ej för barn.

 

Västervik 19I2.

C. O. Ekblad & C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain