#3844: Biograf Continental

(s. J. Enanders förra lokal.)

 

Il f i i Västervik

 

Prearam för Måndagen d. 18t. e. m. Söndagen den 24 Mars.

 

flickan från Meuli

AFaELNINaAR: "
 21. Efter champagnen.

22. .Den förmente adelsmannen är en usling.

 
  
 
  
  
  
 
  
 
   
  
 
 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 

När rikedomen frestar. 2 3. Misstroende.
I. Den lilla flitiga flickan Aunlont skall ombe- 24- Allt djupare l Slnntsen- n
sörja några svar till Baron Saint Soumor. 25- I knelPen XDe Todd dfangefne-))

2. Den stackars flickan bländas af lyxen.
3. Man öfverraskar henne insomnad på en soffa,

där hon slagit sig ned för att beundra allt 

vackert som hon såg. Martyren.
4. Hennes stora skönhet väcker-uppseende. - 26, En razzia på de yttre boujevardema.
5. Manette tror på Grefve Aub1ers kärleksbety- 27l St. Lazarejängejset-
gelse een loeked al den lysande .nämnd Som 28. Manettes olyckskamrater häna-henne.
målas .för henne, lämnar hon sin plats och 29. Ett Vänligt Ord.
alVen Sltt enkle neln- . 30. Skamkänslan inverkar hos Manette.
6. En modedrottning, som förstör utan att räkna. 31. Feberfantasier.
7. Den lilla .Jeanattea Manettes syster, uppdagar 32, Budet ur det förflutna. f
den Sorgllga Sannlngen; 0 33. Barmhärtighetens hand skänker tröst åt den
8. Fadern beger sig förblttrad på efterspanmg. hdande.
9- På nattkaleet- I 34. Atergifven åt lifvet och dess högre mål.
IO. Manettes fader öfverlefver lcke dotterns vanära. 35I Hetären Manette finnes ej mera, hon är nu-
II.

Allvarlig förälskad i Manette, finner grefven,1

Vi 4 . ...ett nen fÖÄSlÖSnt.neleaslnfnlinlngennet På- nennew . 36. En fruktansvärd1 -epedemiwutbryterni Paris.
12. Utan förbarmande öfverger Manette grefven, 37s En hjältemodig Sjuksköterska. 
som för hennes skull ruinerat sig. 38- Bland pestsmittade.

13- Manette följer nn en Vacker Sångare n 39. .lVIanettes goda genius, barmhärtighetssystern
I4- .Gl-eliten anser att nens lll al" llölfslnllt een från fängelset St. Lazare angripes af epedemien.
Jäger en kula genom nanndet- 40. Du har frälst min själ från undergång i la-
stens dy. Ar det då för mycket att jag räd-
 dar dig från epedemien? .
41. Manette offrar sig för sin välgörarinna.
Den fallnafr 42. Manette angripes af epedemien.

mera sjuksköterskan Manette.

 

15. Allt djupare. 43. På dödslägret. i o

:6. Före detta arbeterskan Manette är nu dansö- 44. Presidenten föreslår Manette till erhallande
sösen Azuade. af Hederslegionens kors.

17. Sångaren öfverger Azuade. 45. Hederslegionen. .

18. Azuade uppträder. 46. Manettes kamrater be den högste att lindra

19. Ensam och förtviflad. hennes plågor.

 

20. Den gamle adelsmannen tillåtes bjuda på supé. 47. Bönen blir hörd, lidandet är slut.

0335.! Det frästa seriata Drama sam hittills tititnit
inspetaat för Biograf, tjar Sanaafattet gjort enorm sarréss
i alla (rinner. Jirititt ara press ha ertstiimmigt tafareat
Detsamma. i] Iiaris, Dar filmen är inspelat) och ttietmn
fran mualm Jiaages gripanae tjisteria är tiaer af [Jag aeti
tag, ja af barnen pa gatan, tiar Den gjort Rattassatt app=
seenae; i t

En af Paris största dagliga tidningar skrifver:

Bear och-en sem ser ilic
timer arm? Vi ei

  
      

     
  

 , . wet" av"

eszgäf; qurdaym. m, 7 Geia, ew. m. .Måndagar irl. (i, 7,30 och :9 e. en. Sön,- nich

" .Hälgdregrzfr irl. 2, .3,30, ö, .1.30 och 9 e. m. OBS! Kl, 2 och 3,30 pa .Son-
dagacr- Beibigheesmaftené. Ons-dagm- rrch Fredagar Iel. 7 e. m. äga barn
och simleenydom tillträde jöfr endast -10 öre. Efter iel. 7,30 på Sön- och
Häflgdagar äro biyljetegwfiser-na lika, får bem-ae som för äldre.

 
   

 

  

 

 
  
    
  

BILJETTEEISER: För äldre; kara plats 35 öre, femma platt-s 25 öre.
l bara] trender 32 år: Emma ,. 25 ,, Skalman ., 3.5 ,,
Till billighemmmtimén än öre för äldre, Mb öre för turerna.

   
   

 

 
 

Öppet. för bilieteköp hvarje dag en timma före första föreställningen ena-h pågår sedan

 

oaf branten under föreställningarnae.

 

  

 

 

 

 

eaeaaaar 5 öar.

 

 

 
 
 

 

n

Fråa aeli lars aa aytt aragram. sam kammar 
sas vid första fetaste: aa earje attan. x
fralllret Iiver illåtet attan-far bara.

 föreställa

 

  

    

 

ll visas: de l;

WMA

  

.f

  

 

Västervik torn.. C. O. Ekblad & C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain