#3840: Biorama-Teatern

PROGRAM Måndag-onsdag (ie-20 Nov.)
Nytt storslaget program!

 

Absolut rekordnummer. I

PERSONERNA:
Kapten Storm. Oda, hans dotter. - Frank, skådespelare.

Hufvudrollen innehafves af den populära skådespelaren V- PSILÅNDER.

Det har lyckats den stora världsfirrnan NORD. FILM COMP. att åstadkomma ett sensationellt sjödrama,
som ej mä förväxlas med humbugsbilder. Detta drama är så mästerligt inspeladt och iscensatt att till och med
den lugnaste upphetsas och lefver med i den serie spännande episoder som rullas upp7 allt törenadt till ett tju-
sande helt.P Aldrig hittills har nedlagts sådant arbete och sådana enorma kostnader på ett lilmsdrama, men så
har också. astadkommits något hittills oöfverträffadt, hvaröfver hela världen häpnar.

Åfdelllillgarlle i kOPtth: W 25. Kaptenen spanar efter hjälp.
Akt I. q 26. Franke sista ansträngning.

u .. N o , .
Franks sista Uppbrädande före afresan till 27" For guds Hill han Icke upp, Frankla
Amerika, . 28. Odas sista forsok.

. Beundrande åskådare. 29" 10-1011 deklamemrj
I . Nästa dag. 80. Angaren uAdelaideu uppfängar LLSverigesLL nöd-

., - .. signaler.
Pa pågigerarelistan lupptacker Oda Franks 31. Ett Ståtligt Skådespel-

Han går ombord å Lisverigeu. 32. LLKommer snart. Adelaideu.

Lifvet ombord.

Frank presenterad lör Oda.
En gemytlig middag. I Akt FI.
Efter middagen. 33. Hennes sista ansträngning.

Det är eld i förluckan! 34- Elden griper Omkring sig.
Tvä unga hjärtan. 35- Räddning nalkas.
LLKapten, skeppet brinner!u 36- Klalft med båtarna
Släckningsarbetet börjar. 37- Pamkl  4
Hafvets män i kamp mot lägorna. 38- En hlalte1 611 hlaltlmla

L(Mitt barn, se till att Frank håller passage- 39- Räddning-Samåtet-
rarne under däcku. 4-0. Kampen 1 böllorna.

Oda öfvertalar Frank att uppträda. 41- Alla Upptagas på uAdelaideu. i

LLMina damer och herrar! Frank vill uppträda 42- 124211 har glömt Oda. och Frank.
i sina glansnurnmer!LL 434 Anghvisslan verkar ej.

Elden griper omkring sig. 44. Enda räddningstörsöket.

Den trådlösa telegrafen kallar på hjälp. 45. LLMin dotteru.

Frank uppträder, 46. Mellan lif och död.

Fasansfulla ögonblick. 47. I sista ögonblicket.

Modiga män fly ej, de falla med ära. 48. Räddade. i

Frank börjar mattas. 49. Två unga linna hvarandra.

"Ett ögonblick ännu, mitt lzierrskap!LL 50. Franks belöning.

Hos barberaren.

nu

Ofverdådig Skämtbild.

 

 

 

 

GFör estältmaaae 
Söndag 2-5 och 6-10 Q, m.

Sam Delta program Rummet att etsas enaast 3 Dagar i Uastemili, latte Den araee
pulilteen passa på tillfället för att la se ett ner-filial storslaget Drama.

Biliettpris: lzsbta plats 35 öre, zzdrav 25 tre.
Visas ei för bam.

 

lästervik 1912. L. O. Ekblad är Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain