#3838: Biorama-Teatern

PROGRAM Måndag-Onsdag 25-27v Nov.
"Vytt storslaget program!

 

 

Gripande drama ur lifvet i73 akter.

Hufvudrollen innehafves af Norges första
biografskådespelerska Fröken WESTERGREN

utmärkt sekunderad af de-kända danska skådespelarna.

 
   
  
 

Deti är en gripande bild ur det verkliga lifvet, som rullas upp för våra ögon.
Med sina dels sorgliga motiv från hemmet, som ödelagts ai rusdrycksslaiven, delsf
från ett hem, som lyckliggjorts ai barnet från fattighemmet, är bilden af utomordent-
ligt intresse för en och hvar. Ingen kan heller undgå att röras då den arma modern,
som slutligen funnit sitt barn lyckligt, afstàr från det för att skona det från lidanden.

 
  
 
   
  

X Afdelningarne äro i korthet: 24 På bättringsvägen.
25. Hon får anställning som sjuksköterska.

     
   
   
  
 

. Akt I- 26. Moder och son.
1 Nöd och svält i Lundes hem. 27- Ett obehagligt möte.
2. Pengarne äro slut. 28- HOS Sin SOU-
3, Hustrun går ut, 29. Ater hennes man.
4 Den sista-sedeln på rusdryckernas altare.
ö En barnlös familj önskar adoptera ett barn som Hkt HI.

 
 

sitt eget.

6 Lunde säljer sitt barn.

7. Modern kommer hem.

8. Mitt barn, hvar är mitt barn?

9. Hvart pengarhe gå.

10. O Gud, han har sålt mitt barn!

11. Det är mitt barn!

12. Inför domstolen.

13. Lunda får stå till svars.
14. Modern finner annonsen. ,
15. Barnet har väckt glädje i det förut dystra

 
 

30. Lunde sjunker allt djupare.

31. Han bortför barnet.

85. Statsrådet Dams son Kaj försvunnen...
33. I sorg.

34. Jag måste iinna barnet.

35. En lycklig slump.

86. Hon räddar barnet.

37. Lunde gripen.

88. 8 är senare.

39. Hon har tätt en brödbod.

40. Kaj vet ej att hon är hans moder.

 
     
  
   
   
  
   
  
   
   
   
  
   
   
   
   
 

hemmet" 41. Konlirmationen.
42. Kaj är i utlandet.
Akt IL i 43. I dag Vigas Kaj Dam och Ebba Wrangel.
16. Hon finner sonens bostad. " 44. En moders glädje. , I
17. Jag vin ha min bam! 45. Mon döden. 1.
18. Eder man har frånsagt sig rätten öfver barnet. 46. Vill Ni inte hämta min son. I
19. En moders sorg. - 47. Bröllopsmiddagen.
20. Vid barnets bädd. i 48. Er moder ligger för döden.
21. Nej7 nej, mitt barn skall ej lida mer. 49. Vid dödsbädden.
22. Ut i vida världen. 50. Min egen kära gosse.

23. På sjukhuset.

 
 

N.

Extranurnmer.
Aà-å Nyheter för dagen! MAA; .

Från dj rens barnkammue.
. uNeA ikA-r-Toa.

i En törtjusande bildserie, som säkert skall intressera en och hvar.

  
  
   

i

ör tställntnqjac satte um it. ö-lO Q.. m.
xx . ; söndag 2.-5 och 6-10 t. m.

   -fnlimprisa hsa" plans Mss öre. bara 251.: öre.
" Visas -ei törbam. f

 

Fästen-vik 1912. LL. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain