#3837: Biorama-Teatern

rn,- . .. I n V v .I 1 faaan-...W . pW-.meq N... mv.. ..  . v.. .f ,g gnager. , e. je.

  

ef " i
ållmOlll JOlmlä .0 42
. O 0
Blodet i Paris. Några hattar från Blanche Robert, - Biarritz (Frankrike). Pommerypokalen för
längsta distansflygning i rak linje eröfras af aviatören Daucort - Marseille (Frankrike). Den 14zde alpjägare-
af stadens grundläggning. - Santa Monika (Kalifornien). En af elden härjad badort. - Beverley (U. 
A) Presidenten Taft hvilar sig på sitt landtställe. - Roclmy Tord (Colorado). 30,000 meloner utdelas.

I I l I I - - o  - -
Hufvudpersonerna:
i Rizzio, en utländsk agent . Mr PEERET. I

 

 

PROGRAM TOI"SdaQ-"Söndag (14-17 Nav.)
Nytt storslaget program!

 

 

 

 

 

 
   

 

b-ataljonen inskeppar sig till Marocko. - Paris. Den brasilianske bataljonsläkaren Silvid Pelliko Portella före-
visar en undsättningsapparat för sjunkande fartyg - Wien. Kejsar Frans Josefs monument inviges i närvaro
af ärkehertigen Ferdinand Salvate. - Safrrofw (Tyskland). Den kungliga automobilklubben iBerlin organiserar
en täflan mellan bilar och motorcyklar. -- La Paz (Sydamerika) Presidenten d:r Elioddore Villazon bevistar
de stora festligheterna som organiseras för att fira minnet af det Bolivianska frihetskriget. - Buenos Ayres
(Argentina). Kapplöpningsdag i Buenos Ayres. - Wrtshtiwgmn (U. S. A.). Presidenten Taft mottager värl-
dens förnämsta kemister, samlade till kongress i Amerikas hufvudstad. - Charleston (U. S. A.). En ödelagd
trakt efter en orkans framfart, som ej haft sin like i Virginia -- Wittiamsport (Pennsylvanien). Ett kolossalt
tågb af c-isternvagnar far ut från Rockefellers nya fabriksanläggningar. - Baltimore (Maryland). Illa fästad i
dockan vältrar sig ångaren uKantueketLL mot sidan. - Calgwry (lanada). Allmänna förlustelser med anledning

   

Storartad naturbild.

Kinemetegrefiskt skådespel
, i 3 akter.

 

 

     
   
   
   

Inspektor Necker (järnhanden) Mr KEPPENS.
Hmiral Nyord . . . . . . . . . . . . Mr LUGUET.
Mlle YVETTE RNDREYOR.
Mr SPilLLPlRD.

Hans dotter. . . .
jaques de Nafau, sjöofficer

Ett ovanligt spännande detektitdtamaimästerligt
skildras det nutida krigstäsendets spionerisvstem
och försätter äsltådaten i oailätlig spänning.

V Den ovanligt lyckade iscensattningen är
hittills ouppnädd,

äöt eställntngat oaiteutet ie. 6-l0 e. m.
Söndag 2-5 otlt ö-lO e. m..

Hlla maste se detta storslagna

program. i
liiliettpris; lssta platsss öre, 2=dra 25 öre.
. Visas ei för bam. 

 

:fästet-vik .1912. L. O. likblad 8: Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain