#3836: Biorama-Teatern

PROGRAM Måndag-onsdag (2-4 Det.)

   
 
 
 
 

 

 

. 1 äpnadevächandc
rekorddrama

af Hemsk )

  

 

  

  

a 

 

-Uågbalsigt makalöst filmsdrama. w
i Marldigaste nyhet för denna säsong.

  har det ej lyckats Nordisa Films Camp. att
 iseensatta ett så halshrytande, spännande drama

" i. som detta, Från 20 meters höjd störtar hon ned
i den djupa bassängen och enhver genomilasf af en rysning
vid åsynen af det hemska hoppet. .Nar hon sedan finner ,
sin fader död, för hvilkens skull han dock gjorde hoppet,
ar detta af så gripande verkan att hittills aldrig ett bio-
grafdrama förmått uppröra hjärtat till dennagrad. I

   
   
   
  
   
  
   
  
 
      

 

Ett mästerverk af regie.

Extrat-nummer. ---

 

  n ut.

En ovälkommen gäst hos ett fint herrskap "råkar ut" för alla möjliga obehag,
blir öfverspolad med vatten, faller ned från ett träd, trillar ned i 4en vattentunna och
iår vara med om en ryslig automobilolycka, hvilket allt tar ett slut, när han beslutar
sig för att lämna sitt "vänliga" värdfolk.

Komiskt skämtnummer af rang.

gör tstättntnaar oaibtuttt it. ö-lO t. m.
ISöndag 2-5 och 6-l0 e. m.

nilimpris; Isa plats ss öre, zzara 25 öre.

I Alla. böra. se detta storslagnaI prograni

Visas ei förbam. 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain