#3835: Biorama-Teatern

I PROGRAM Torsdag-Söndag (28 Nov.-l Dec.)
Nyll storslaget progra

m
P9-

  
 
  
  
  
  
 
 

eller

 ) W Nat Pinkerlnnclllra. sina kolleger I w I w-

Deteklivdrama iy2 baldelningar.

Nat. Pinkerton visar ännu en gång sin ölverlägsenhet, denna gång i kamp med
sina kolleger, som med list.. och våld på alla sätt sökavinna- sitt mål
att öfver-lista honom, men dock slutligen mäste erkänna sig
besegrade. l 1

 

  

Stölden. Ett obehagligt uppvalmande. , -J
Juvelen-na borta. l I Fångad. i 1 . l . . 1
NatfPlnkersen uniflhfäl-p. i I -- af; auf P- " fe; U "f f .x .
Iiellegerne. rådslå. fången hem. Nntfi l

1 LiVi måste öfvertrumla. honorna. 1 På tåget. W

På jakt. I Nat i arbete.

Nat till verket. W Äfven kollegerna ha sina planer.

Kollegermal.H tyckas innna spelet: En mästerkupp. 1

I rätten tid. För tidigt att: jubla.

Nat har åter spelet i sin hand. , Den främmande herrn i kupén.

Där stölden begicks. 1 Fången kommer undan.

Annonsen: uDän- har Vi tljnfven.LL I X Nat framme -i räntan tld. 1

Maskeringen. 1 Hemma igen med både tjulven och juvelerna.
1 Kollegerna hack i häl efter. Långnästa.

Ännu en gång lurade. Detektlvernas konung.

l värdshuset.

Utan gensägelse, bästa bil-.tills utkomna detektivdrama. J
Oerhördl: spännande!X1 Ålventyren följa slag i slag!

åxtranummer. ,

Saasgrunb.

f Det berömda turist-centrum i Schweiz.

i Zolo med jane.
ä Sn eöm i eken, 

Ilomiskt skämt i flera afdelningar.

.... .M

Gäöe eställnmqae -ä--aibeml ie.- géH-lO 
Söndag 2-5 och 6-10 v.. m.

liilicttpris: l=sta plats 35 öre, 2=dra 25 öre.

Visas ei för bem. 

w Söndag 2-5 lizun-Å och lamilielörcställningar mce särskildt pro-glam.

Västervik lqlz. C. O. Ekblad 31 (1:0.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain