#3834: Biorama-Teatern

Denna eerhördt neevkittlande bild är något hittills ena.-
stående. De spännande jakterna i hån och tåg, öfver land
loch vatten he hittilis aldrig skådats å, den hvite, duken. De
spelande 1snådeepelernes dedsförakt förtjäna afven verklig
beundran; W I. "" 1

 

   
 
 

namn. 6-40 e.. 

sanna; 2-5 en e-xo de. m.

få) w

ere, Mm 25 öre.

u

I Gåö estädnm m m

 

OO

O

Hmmm

 

 

Västervak amz. C. O. Ekblad 81 Cm.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain