#3833: Biorama-Teatern

(im 1
Konstverk ai raugl

Det är en sensationell bild om en hustrusäotrohet och listiga ränker för att tastliàlla
sin älskare xvid sig, om en mans sanna kärlek, som räddar hans älskades lycka och
förmögenhet, men hvilken handling dock äfven drilver den ruinerade bankiren att
göra slut på sitt usla lit, som denna gång rullas upp à den hvita duken. Hvarje scen
och hvarje detan så mästerligt iscensatta och inspelade att en hvar ovillkorligen

oo

måste fangslas däraf.

ifrån lea-ige på lanh lfön.

Intressanta krigsbilder.

En resa genom 4tflentenegrn

Detta är en synnerligen intressant bild och utgör ett fullständigt motstycke till de storartade fursteskåde-
spel, som man är van att se. Konungen af Montenegro uppträder med betydligt mindre ståt än andra konun-
fgar och hans ekipager, som äfven hans öfriga ståt ser ju rätt tarflig ut. Det1 kanemellertid ej nekas, att hela
aståtentf verkar synnerligen operettartad. i

Lustspelsnyhet från Nord. Films Comp.

" t få ett misslyckade frieri. I

Två. unga niän träffa på sin promenad två vackraJ flickor, som syneé dem synnerligen lämpliga som säll-
skap. Men hvarje närmande afvisas kraftigt och bestämdt af de sköna... Men då de ej få, gå. i fred, hitta de;1
på en krigslist. De taga hvar sin man under armen och uppmana dem följa Hig till sina. respektive hem. För-
tjusta följa de unga. männen med, ej :mande argen list. .

 

  

  

 

Bilienpris: lem man ss tre, 2:e fzs: ön.-

Eör beredande af julglädje åt fattiga barn hänhar Bioreme-Teetern öfvertegit ett EGO-tel a:
Bernavännernas julkort ech märken, som len-innan ett utdelas gratis på hvarje biäjett I
i MåndagaOnsdag, hvar-af hela brutteinnometen tillfeller näninrle ändlemål.

Visas ei för f -

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad  Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain