#3831: Pathé

O ,
6

gifm- d   

     

"mm-dagen den 4, namnger den s April n. 8,15 e. m.
samt Annandag Påelr ärl. 6 teh 8 e. m. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutldsdrama

Biemme HH men

 

 

 

l 3 alrler al Heinrich Zigler.

m b   w film inspeluls så enasleenöe mästerligl som Menu.
 älufnuilrnllen låinnel) dlntsm ywh"filter hele elltrltere-Werlan lmerlilners-glfrönfyelen:ÅÅ

f lll nnulurlan lrlm l lll - ll ,

Som prof på det mångskiftande innehållet må framhållas några af hufvudafdelningarnaf

1. 1 det gamla hemmet.1 18. I världsstaden.
1 2. En för lifvet afgörande afton., 19. wRyska grefvinnan.)
3. Mötet med sångerskan. . 20. Hans debut.
4. Sångens makt. I 21. I grefvinnerls salonger.
5. Ohampagnerus. 1 22. Vilde. lideleer.1
f 6. I sångerskans hem. 23. Glömsk af hustrun.
7. På konstens vingar flyga två. själar hvar-andra 24.-, Moder och barn.
till mötes. 1 25. Hennes farhågor.
8. Den första kyssen. K 26. Förtvilian.
9. Föräldrarnee motvilja för HTeaterdamenfl f 27. I lyckorus

l

10. Flykten från hemmet. f 1 28. "Jag har-dödat mitt barns moder,LL
1 11. I sångerskans armar. 29. För sen ånger. I
I 12. Hemmet stängdt. 1; 30. Sångarens fall.

13. Engagement. 1 I 31. Många år därefter.1

14. (Pvruldets1 lookelse. I 32. BlendV gatans drägg.
15. Till främmande land. 33. Ingen hemma.

 

 

16. Hans lyckas sisteJ hem. 1 34. Den förlorade sonen.
17. Sista kyssen, sista. heliga. löftet. 35. Sångarens död.
I HUFVUDROLLERNA:
Hr Kurt Starke- - -- - - -1 -Residenz Theater.
Hr Heinz Larnow - - - - -Kleines Theater.
Frkn Henny Porten- - - -Neues Theater.

w Hemlig strömjel.

e Mari-.ig-l Wvhary entleålkänsloseln, Al:hjärtat 1gående.film nàgeneWin1 upprullàts à den hvita. duken.

Frkn Sydow - - - - - - - -Residenz Theater.

måslerligl spel.

åripmme till tömt.

0138.! Å Orientaliska teatern, Steetrlmlm, har dennelilm visate llo:vsb-rver.:1113.113nhimselfjreelgn:1  H .I

Hvar nell en som sett detta, den moderna. kinereetegraliene störste mästerverk,

l

l "1 l

 

, Kemiskt.

 

måste, erkänna ett biografer-armar; verkiigera är lmnst.

ll " 

   

IQOQNC Q" då" än o
16:47.? Äfozgål Niemi! ämooäll Meze
han 12.25 9202? 1,520!! 720

 

 

 

f I Kemiskt.

-om . l , W
"Om er et. :åre .12:e .te

.SÅ Äfogoiä Mu

 
 

:ål
ll-

l l
V v V v V V Q V U V Q
O Q, Q 0 O 0 O
.... .ere    :Iz-räls .tele
I l 0 I
:I av: ett." ett! "fe-:w eeth er: W f

ef mer) w!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kensertmusik af Kepellet NONAN.

ENTRE: Salongenl 50 äre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bllietter

säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till1 den dag och plate de àäre köpta. Olle! till 6- eller 8-föreslällningen. 1

Högektelngsfullt

 

 

iegrefe

:ll l
l .iv-.r 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912.

C. O. Ekblad 81 C20.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain