#3828: Biograf Continental

n
:Ir V

i.
l

 

f

    

r--qama-H-a

 

   

Biograf
0

 

k Program för Torsdagen den 14 t. o. m. Söndagen den 17 Nov.
m... ...Q-.m ...vw-ga.

 

A

    

 

X .

lr man om lvullrnx Ilrsvararr.

Muntrande skämtnummer.

 

 

Modernt kärleksdrama i 2 akter.

En i gaistranbe färger tagen spegelbilb af lifvet och bess
öfverraskaingar, såbant öbet format bass vöfnaber meb inslag
af stormanbe körlekstib, och lyckosiunganbe biörtefrib.

Dramats hufvudpersoner:

Grefve Enzo Rembaldi .
Bianca, hans hustru .
Noemi, dansös, hans älskarinna

Första akten.

när libelsen vaknar. 
ll

Signor Pianelli.
Signora Roselli.
Signora Battiferri.

Ändra akten.

1. Bortom lifvets stormar. 26. I den tillbeddas budoar.
2. Två unga hjärtan. 27. Kärlekens glödande ord.
3. Vänskap för lifvet. 28. Mellan läppen och lyckobägarens rand.
4. När klockorna kalla. 29. Hans ring - Ni är ej fri, Enzo!
5. Inför skilsmässan. 30. Sekundernas kval.
6. Ett rop från det brusande lifvet. 31. Noemi bjuder stenar för bröd.
7. Utanför kärleken. 32. Vänskap för kärlek.
8. Den första hälsningen utifrån. 33. Fången af hans betvingande ord.
9. I smärtans ensamhet. 34. Passionens viljelösa slaf.
10. Hvad skall ödet gifva? 35. Ett brottsligt offer.
11. Ur en ung flickas dagbok. 36. Ögonblickets vission.
12. Bakom lifvets galler. 37. Slaget har fallit.
13. Fem år af två människors lefnad. , 38. Hemmets lycka skötlad ä hjärtats frid svunnen.
14. Ödets nyck. 39. Noemi - jag är fri!
15. Från klosterpensionär till dansös. 40. Vid sina drömmars mål.
16. I frestelsernas brännpunkt. 41. I drömmandets stunder.
17. Framför Fanny Esperis triumfvagn. 42. Bojor som måste brytas.
18. Bakom Rossini-teaterns kulisser. 43. Enzo söker skilsmässa från Bianca.
19. Hur ödet länkar människohjärtan. 44. Ett svårt uppdrag.
20. I nya kärleksband. 45. Det sargade hjärtats svar.
21. Ljuset slocknar. 46. 6"Hellre döden än i vägen för hans lyckaf"
22. Hennes blomma. 47. Vid rivalens dörr.
23. I stormande kärleksrus. 48. Ben lilla budbäraren.
24. Pliktens stumma vädjan. 49. Odets onda anslag i dagen.
25. Passionens slaf. 50. 6flllin barndomsväns banemanf".
51. Bjudande minnen från fordom.
52. Det får ej ske!
53. I förtvillan sökande efter den förorättade.
54. Vid hafvets sjudande strand.
55. Språnget mot döden.
56. "Ihennes spår.
57. Ryckt undan vågornas famn.
58. Noemis budskap.
59. Fjäll som falla.
60. Kärlek som vakar - kärlek som försakar.

 

mm :J
Hvardagar kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

F016stà71njngar:

 

Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatifné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och

Hdlgdagar äro biljettprflserna lilea för barn som för äldre. 

 

F

barn under 12 år: lasta ,, 25 ,, 2:dra .. 15

. BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

:I
n h., I a
Öppety för biljettköp hvarje dag ell timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrntet under föreställningarne. x.
- --

:lv

OBSJ .Denna bild är motstycke till "Kärlek under mask."

 

 

 

 

 

 

iör undvikande aj för stor Irängsel vid biljeilluckan

tös-dag och Söndags ailon bedes att besöka :ön-dagens

G-jöreslällning samt Söndagens malinéiöreslällning.
Visas ej för barn.

varma-1912.- c, o. Ekblaa-a--c-E

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain