#3826: Biorama-Teatern

Skott am lör Onsdag och Glorfsclaq..

L   I 0 I lll.

Beltimmesskådcspcl inspelat ai nordisk rilms Zzo
med Hnton Salmson i hufvudrollema.

Text till skådespelet 5 öre.

     

N
Å Ä

Rekord-nyhet från Witagraph.

Kanlenun i knina.

Amerikanskt lustspel i 63 afdelningar.

Kapten Bruce har efter att en längre tid trampat skutans däck, begifvit sig i land,
för att tästa om i glada kamraters lag. Aftonen blir så glad att kaptenens pung blir tom
och han beinner sig utan ett öre på en plats där han ej är kand. Emellertid är inne-haf-
varinnan af hotellet en bedagad änka, som gärna vill gifta om sig, och Bruce, som hör till
de makliga i landet resignerar för hennes giftermalsförslag. Då hon till sist blir allt för
påtralrågande beslutar han taga sin Mats ur skolan, men hon passar på att omintetgöra
försö et.

Allt hopp om att kunna undgå ödet synes för Bruce ute. Han lyckas dock få. iväg
ett meddelande om sin belägenhet till sin gamle vän Barnacle. Denne skyndar till vän-
nens bistånd och inträffar i samma ögonblick vigseln skall försiggå. Han har hastigt gjort
upp sin plan. Med väl spelad harm öfveröser han sin vän med förebråelser att han, som
har hustru och dussinet fullt med barn vill öfverge dessa. Fortsättningen behöfver ej
förklaras. I

Äkta amerikansk humor. Skrattsucces.

Töreslällningar Irån leö lilln 10,

     

Wrap-q

r
(h
lt

rCCI
fGZUCk

 

 

 

 

Bilicttpris; hsta plats 35 öre, zzdra plats 25 öre, Barn lo öre.

 

e Barn äga tillträde.

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain