#3825: Biograf Continental

gifver extra föreställningar i dag kl. 2, 3,30, 5, 7 och 8,30 e. m. i
på grund af att alla marknadsbesökande må komma i
tillfälle att få se ett extra fint biografprogram.

luckan lllller liaurnrltn.

utvisande senaste världshändelser. Högintressanta bilder ur djurens lif.

i fllilllllili- tn simskola i  
fnsturltnll lnm- nbkllnlnlgl:
lfl I lalllnls ln iululru.

Drama inspeladt af Parisiska skådespelare.

 

 

Ett muntert skämtnummer.

s

Köp biljetter i-god tid. Fulla hus. Biljettförsäljningen Börjar kl. 1 e. m.

Visas äfven för .bar-n.
Högaktningsfullt
Centinenatat.

 

Västervik 1915. c. o. Ekblad a cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain