#3823: Biorama

.Gaumont Journalen :u 34.

Paris.. Jaktkostyrner från Bon de Marelle. - JoinwilflewLe-POME. Bilder från den stora kappsim-
ningen. - Anffwerpem. Skriftställaren Henry Conscionoes 100 årsjubileum. - Faenze. Världsmästerskapet
i gång Vinnes af Gordero - Manumegton. En fruktansvärd eldsolycka har förstört största delen af staden.
- Western-Spring. En förskräcklig järnvägsolycka -w- London. Begrafning af de boy-sconts som om-
kommo genom en båtolycka. -- Magdebwrg. I närvaro af prins Eitel-Fredrick vanns kronoprinsens pris af
LLlllaassliebu, vid den stora kapplöpningen. - Starnberg. Den kända iskaretäflingen utkämpas på Starn-
bergersjön. - Berlin. Från zoologiska trädgårdens barnkammare: Lejonungar. - Berlin-Johanisthal.
Aviatikern Edmond Audemars landar efter sin flykt Paris -Berlin Vid Johannisthal.

 
   
  
  
  
  
  
  
 

Sensationel nyhet!
Ölverallt enormt uppseendel

Brannan hellimmrsskàltspel af enastående
.I O i
spaning..
,  Verklig konstillm. V
lnspelab af framstaenbe kanba scemska förmagor.

Det är en dyster lefnadssagaq om sann kärlek, kärlek till ett barn, hvars död medlör sorg och
olycka för många, som rullas upp på den hvita duken. Vid barnets död försjunker den arma modern
i den eviga nattens mörker, ur hvilket hon dock genom ett under uppvaknar. Men ack, hur mycket
bättre, . om ej undret skett. Hon vaknar blott ur det eviga mörkret för att finna sin man i en annans
armar. Denna gång gripes hon ock af vansinnet men för att alldrig vakna därur. I en vision ser hon
sitt barn som kallar henne till sig. Hon följer honom som i en dröm, med sakta graciösa steg med

  

 

   

 
 
  

månens silfverstràlar glittrande på hennes ansikte. Med ett förklaradt anlete kommer hon slutligen
iram till den glänsande vattenspegeln, ett hopp och vågorna slå samman om den arma, arma modern.

  
 

Älbrig, albrig har ett så röranbe, känslosamt Drama
upprullats för biografpubliken.

  

 

 

G.för eställnmgar nattetid tv. ö-lO to. m.

Biliettpris; Izsta plats 35" öre, 2:,dra 25 öre.
Visas ei för bam.

 1912. c. o. Ekblad-sida

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain