#3822: Biorama-Teatern

Sönbag mellan 2-5 e. m.

llvls lam- ll lamilrllrlslrlllill

 
  

 

 
  
    
      

u 1 I. n I.. q
Mycket spännande.

Vilda ridter, ett språng med häst från hög bro ut i floden m. m.

Äbriatislaa bafvet.

 vacker bild. -

Kubbinbustri. 

    

 
 

f fy.

  
.TYROLEN.

Denna högst intressanta tillllykt till Tyrolens mångloesjungna nejder visar oss i pittoresk omväxling
LLhöga berg och djupa dalaru, de förra som oftast klädda i en ståtlig skrud af höga granar, de senare hfvade 1
sin ödslighet af muntra fjällbackar och strida forsar. i

ll lilllllllllllll llllllllllil lllllllllll. Å

Enastående akrobatuppvisning.

W Tioclamans paraplyer.

Vitagraph-Lustspel.

Herr Tjockman blir af sin fru ombedd att gå till paraplyaffären för att få några paraplyer lagade: Pa
Vägen dit går han in på en restaurant för att få sig en förfriskning och råkar där 1 rmsstag t1llagna s1g en
paraply från en dam. I Spårvagnen träffar damen åter på Tjockman och pekar ut honoml A.sonliyrkesquf 1
paraplyer. Tjookman blir förd till polisen, men räddas där af sin fru, som kan lämna fullt nojaktlga upplys-
ningar om alla paraplyerna.

    

Biliettpris 20 öre för äldre lill alla platser, barn le öre.

 l-l l. l lllllan himmel lll hal. "

Västervik 1912.- c. o. Ekaaä-MB. "  V

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain