#3820: Biorama-Teatern

.PROGRAM Torsdag-Söndag (24-27 Okt.)
P et w program!

  

 

återigen har Bioramaleaiern lyckats all

anskaffa ei? storslaget heliämmesskåde-

spel aj den framstående filmsjirman
"Nordisk "Winds k

 
    
 

 

 

Spännande, praklfullt drama ur sjömanslifvet
iscensatt al" Bremer-Sörensen.

Älbrig har betvlyckats "Den stumma teatern" att upprulla
ett så praktfullt, så spännanbe och effelatfullt bramo
från lifvet till siös, som be sensationella scener,
bvorpå Detta Drama är så rikt.

I hufvudmläetna: CLARÅ Och GARLOWEETH samt ÅåNETE-BWM.

PERSONERNA:

Sk-eppsredareClausen. - I  llärdengå Cafef "Nya Zeeland". I
llly, lama; damer.  I Å i

Styrman Willy, hennes trolofvade. Sjömhiansprästen.

Grosshandlare Bang.

TYROLE-N.

Denna högst intressanta tillflykt till Tyrolens mångbesjungna nejder Visar oss i pittoresk omväxling
LC.höga berg och d1upa dalar-Li, de förra som oftast kladda i en ståtlig skrud af höga granar, de senare lifvaole i
sm ödslighet af muntra fjällbaokar och strida forsar.

      

i lkmllrallrumlun lll

llllllil lllllllllll. I

Enastående akrobatuppvisning.

  mms varma

Vitagraph-Lustspel.

 

Herr Tjookman blir af sin fru ombedd att gå; till paraplyaffären för att få några paraplyer lagade. På
vägen dlt gär han in på en restaurant för att få sig en förfriskning ooh råkar dar i misstag tillägna sig en
paraply irån .en dam. I spårvagnen träffar damen äter på Tjookman ooh pekar ut honom som yrkestjufi
paraplyer. TJOkaan blir förd till polisen, men räddas där af sin fru, som kan lämna fullt nöjaktiga upplys-
ningar om alla paraplyerna. N

 

Söndag mellan 2-5 gifves Barn-P och Familjeföreställning

 

:Sön mätningar oaibmm ir. 6-l0 e. m.
Biliettpris: l=sta plats 35 öre, 2=dra 25 öre.
I Visas ei för bam.

Västervik 1912. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain