#3818: Biorama-Teatern

PROGRAM Måndag-Onsdag (4-6 Nov.)
Nytt storslaget program!

 Det är icke för sina dygders skull, som den un e man, vi lära känna "e - f

det grytåma namnet uSan Fernandos skräck". g g nom detta skådespel har fått
an är "en verklig skräck för den lilla byns befolknin Ä- och hvarför? " " "

och i sina anfall .blir han Vild och oresonlig, ja farlig för sin oågifning. JO, darfor att han dricker

u Denne drinkare har kastat sina ögon på en af byns skönaste unga flickor och hon visar honom icke
från sig. Hon lofvar honom, att om han Vill blifva ordentlig och sluta att dricka så vill hon räcka honom
sin hand. Emellertid om han lofvar det alldrig så många gånger, så kan han icke låta flaskan vara i fred
Slutet på leken blir den, att hans tillbedda slår honom ur tankarne och förlofvar sig med en annan en ung
man från andra sidan oceanen. I

Vårt skådespel handlar nu om hur svartsjukan och harmen drifver drinkaren till att förfölja och
hota det unga paret, så att de till sist, efter att ha gift sig måste bryta upp från San Fernando och fara
hem till brudgummens hemland.

Men deras fiende följer dem på vägen. Han smyger sig efter dem -på deras vandring genom den
heta öknen. Han har den triumfen att olyckan kommer öfver de unga enär deras vatten tager slut och de
äro nära döden. i

Och så blir det i alla fall till sist "San F ernandos skräck" som räddar dem tillbaka till lifvet.

en dödes öga

  Detektivroman.

Betjänten hos senatorn john älskar tjänsteflickan Lucie, men denne vill inte gifta sig med honom,
om han inte är rik.

Senatorn som känner sig gammal gör sitt testamente, i hvilket han lämnar större delen af sin för-
mögenhet åt sin brorson Herbert, gift med hans myndling Marie, och återstoden åt John. Denne, som fort
vill komma åt penningarna dödar senatorn. Man misstänker emellertid Herbert, och häktar honom.

Detektiven Lambert Chase tar nu saken om hand. Han meddelar genom tidningarna, att han skall
fotografera den dödes öga, då "pupillen" i händelse af Vederbörandes Våldsamma död alltid bevarat bilden af
den sak, som ögat sist såg.

John" faller i fällan. Han smyger sig in i rummet för att undersöka sitt offers öga, och fotograferas
af en dold apparat. Han nekar länge till sitt brott men ser sig till sist tvungen att erkänna det.

S=t efPe 5Sllllrg.

Naturbilder yfrån Ryssland i våra dagar.

f Julius ooh

Scener från Köpenhamns Zoologiska trädgård.

i   lur han Ill lllll-

Hur ett ungt par, trots flickans faders motstånd, fick hvar-andra..

 

cför tställquat oaibtuttt it. w ö-lO t. m.
liilicttpris: l=sta plats 35 öre, zzdra 25 öre.

- - - Visas ei för bam. 

Västervik 1912. L. O. Ekbladrrör Czo..

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain