#3815: Biograf Continental

s-s

= llvl river ln ans ll ell.

z Senaste Veokojournalen, som innehåller verklighetskinematografier I]

l Program för Måndagen den 25 t. o. m. Onsdagen den 27 Nov. j i
 X

från olika delar af världen.

Robinete otackeamma

sätter han sina planer i verket. Beväpnad med ritstift och papper porträtterar han af allt och alla som råka ut för ho-
nom, men det slutar alltid med att han får ett kok stryk. Slutligen insprärras han tills han hunnit lugna sig.

En genomrolig skämtbild.

 

 

konstnärskap. 

G
c
I Robinet, vår gamle skämtsamme vän, har kommit under fund med att han har anlag för teckning och bums

 

 f

Q) 0 Q) 0) G)
1 à 0
. . ö .

lVIedryokande dramatisk handling ur teatvärlden.

Det är ett sjudande lif på teatern denna dag. Generalrepetitionen har gått med glans, och direktören njuter

förväg af de många fulla husen. Hon är ju bedårande den nya ingenuen!
Så kommer slaget. Hennes lilla älskling befinnes vara svårt sjuk. Hon vägrar uppträda. Ingen kan ersätta

henne. Inför direktörens förtviilade böner ger hon vika.
De följande scenerna glömmas sent: hennes mästerligt utförda spel, hennes gripande förtviilan akt efter akt,

tills hennes själsspänning löses i jublande lycka, då läkaren kan förklara den lilla räddad.

- sense  Q saneras

inn n llmlis ru i
" lins, lanlsllanll
sklllarli lill. ,

En sprittande rolig kärlekshistoria. Amerikanskt Iustspel.

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l
l
J
l
l

4:a
l. Skön Amanda har sett sina bästa dagar. 10. Med båtsman som vakt.
2. Men har litet pengar och två. friare: ll. Han är 1nte gentil
8. Kalle båtsman och hans kapten. 12. Utan tager till eget färdärf hennes bref
4. Hvem, det är frågan 13. Hvarpå de älskande fly
5. Och prästkragen gynnar båtsman. 14. De två paren mötas hos pastorn
6. Han får således ett kärleksbref 15. Där båtsman råkar illa ut för sin Amanda.
7. Men ingen permission af kapten 16. Kapten kommer också.
8. Hvilken öfverraskar sin dotter 17. Men för sent.
I 9. Och låser in henne i kajutan. . 18. Och tidigt nog för att knipa Amanda från båtsman.

 

 

N

Fo--Iestà-llnjngar.. Hcardagar kl, a och 8,30 c. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. rm. Sön- och
i .Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 c. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar 1.11. 7 c. frn. äga barn
och. skolform]domI tillträde för endast 10 öre. Efter lrl. 7,30 på, Sön- och
Hälgdagar äro biljettprfiscrna lila-.a för barn som för äldre,

 

 

key-...IM naglar-.v 

BlL-IETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
lmrn under 12 år: lust-1 ,. 25 ,. 2zdra .. 15 ,
Till hillighetslnatinéll 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

i
5I
I:

  

oaf brutety under föreställningar-ne.

V-g f Q PROGRAM 5 öRE. q i:
.La

lin a 1 r vi " alla l  

-Visas äfven för barn.

Västervik 1912. C. O. Ekblad & C20.

 

 

 

XP

 

 

än-

Öppet för biljetlköp hvarje dag en tilnlna före första föreställningen och pågår sedan Ä

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain