#3814: Biograf Continental

5. Parad.

 

lri ,

w Intressanta idrotlebllàar.

l. Idrottsföreningen på väg till sportElatsen. 2.
3. Öfningar i det fria. X

dai-inna gå. ju de. värsta kärleksbekymren snart öfver,

 

 

 O
En glad frukost.
-f-l. Den berömde simläraren Corsan ger uppvisning.

OBS! Idffnzfisrflzdrz, få? summa 47. denna z. .risz :Jag masfaimde (mid.

andras tofflor

Tåjäagåliis ojier.

Lustspel.

Ung-e herrn är kär och blyg och plågas af för trånga skor. Nå, med hjälp af boxarens resoluta husförestån-
men värre blir det då boxaren kommer hem. Först blir det en

lektion (i boxning med många näsknäppar, och så följer den fasansfulla upptäckten. Men ett bref rangerar allt, och allt
slutar i frid ooh sämja.

    

älverlägsen erikansk konstlilm.

 

 

Gladt smattra trumpeterna, då de värfvade draga ut till det främmande landet. Men där i ledet går en ungr

GOSTELLU i hufvudmllen.

man, som med tår-fylld blick skådar upp till de kära han nu genom Sitt lättsinne måste lämna.

Ödet styr dock; så att han oförmodadt får återse sin älskade syster. Fadern har dött och lämnat honom i hans
Med skräck ser han hur hennes oerfarna hjärta där-ax af en samvetslös office-r. I sista stund lyc-
Men systern anförtror sig åt sin förmyndare, och denne

regementsohefs Värd.

kas han rädda hennes rykte, men med uppoffrande af sig själf.

tvingar den samvetslöse att fritaga hennes bror från den falska anklagelsen.

Avan äv- I-ärlrlarl både haw- ooh hennes.

knrera hennes hjjärteåkomma.

 

F61 651611111th mr:-

 

llur lijärleldoesaren "Costello botade ett dåraktigt

 

 

 

Öppet för lbillåmtkiåp luven-je dag een limma fölafe första tiil-mtälhliugem och pågår sedan

-fliokhjärla

--. Lustspel.

I likhet med andra s-eenens ryktbarheter har den berömde-Hostello rakat ut för alla baekfisehars wa-rmiska-1
kärlek. Det har fallet ser1 allvar-samt nog ut, såv kraftiga medel måga-te tillgripas.
bärande unga dams föräldrar griper dig Costellol verket an och ljaokas. -- tack rare sina1 dratiska: pährtt - grundligtV

Heavy-dagar kl.. 7 eeh 8,310 e. m. Hör-dagar kd. 6, 7,30- och 9" e. m. Sön- och
VHd?Limhamnr I: 2, 3,30, 6, 7.30 och: är e. m. GBSJ KL, får och 3.30 på Sön-
dag-aw- .Bålllägh etsmatiné. Onsdagar ooh) lflredagwr kl. 7; e. m., äga bam
och såtoåoaaagcbom tillträde förba endast V10 åre. Efter kl.  på Sön- ochX
.Hälgeäiagne- itu-o Mliettpmsernfw IfM-.a för bmwx .somI för- (främre.

 

 

Bilullltyldllrlilslälm e1 För äldre: lzsta platå 3-5) öre, .lama plats 25.: 

barn under 112 år: 13th ,, 25  2:113221 ,. lå ,..
Till hillighensmatinén 20  får äldre, MI öre för bara.

nad-brutet under mremällmingawme.

 

Och med tacksamt gillande afagvederw

  HJ av.. H 
F Ä- .4-

 

 

 

 PROGRAM  das.

 

 

Visas äfven, fdr barn.

VäåteEirik 1912.-10 OfEk-:Blad 8: C20-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain