#3813: Biograf Continental

Program för Måndagen den 2 t. n. m. Onsdagen den 4 Den.
F"I x

 

 

mama-m

 

Intressant industri och naturbild.

tuslspel i 3 akter efter open-ellen
med samma namn.

Hufvudrollel-na; 31. Primadonnan blir svartsjuk.
. . . . 32. Jag sjunger inte mera.
Denise (Mademoiselle Nltouche), novls. 33- Hvad Skall man nu taga Sig till.

Gélestin, organist i klostret (Floridor, hans för- 34, Denise blir räddningen.

fattamamnl- 35. Ni måste öfvertaga rollen.
Priorinnan i klostret. 36. På grund af att fröken Corinne blifvit sjuk,
Mal-01. de Ghateaugibus, hennes kusin. i öfvertacgeshhennes- roll af fröken Nitouche.V
Corinne, primadonna.  ågki Sa Stlhg m ar"
1 .  . sa ongen.
herdlnand, ung lojtnant. 39. På Scenen.

404 Denise sjunger.

41. Publiken i extas.

42. Floridor inropas.

43. lohållande jubel.

I- 44. Anyo i rampljuset.

Ett litet helgon, 45. Himmel!I Majoren!
Flickpensionen och organisten. 46- Rädda Slg duell SOU! kan-
Denise upptäcker hvem som är författare till 47- Ut genom fonstret-
LLBabel; Och Cadetff  Gamla. bökanta.
Löjtnant Ferdinand vin Se Sin b1ifvandefru. 49- Föl] nu med OSS
På hvar sin sida om skärmen.
I trädgården4
På väg till Vesper-gudstjänsten. III-
Célestin-Floridor. I n
På. väg till repetitionen. - Qbampagne Ofver lag-
Denise öfvar in operetten. Afven jag tar mig väl en liten klunk.
Floridor och Cor-inne. Majoren igen! I
Ett obehagligt afbrott. Fort på med uniformen.
I pensionen igen. " . Blås ställning.
Hvar äro mina noter? , Signalen ljuder.
En liten repetition. . En långhårig aspirant.
Ett sådant fromt barn. ". Klipp karlen, barberare!
Dina släktingar vill att du skall resa till Sitt upp!
Paris. Herr Célestin skall följa dig. Denise och Ferdinand.
Ett rörande afsked. . Floridor blir förtvillad.

Ändringen fria. . skall jag rida?

I väntan å. tå et- från Paris . Ner som en hösäck. 1 l - j.
p g , I-Ilt med ambulansvagnen.
. Kvickt ur.

II- . Åter i klostret.
O En sådan tillställning!
äa hotejjet; .. u Jag vill stanna här. Jag Vill bli nunna.
Rag Skat Jalàtatdpa er har" Ett sådant litet helgon!
Eånäfå: Stilggvllöjjmantl Ferdinand kommer ånyo till klostret.
en  .ri-Hime flicka! en arealer-tar Skärmen-
l:71111 ni folja mig pa teatern. Jag älska? dig J Igen"
ogen. . .. " .
Första akten är slut. Fnd Och forsonmgl
Bakom scenen.
Celestin nu Floridor får se Denise.

 

VHälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billöghetsmatifné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga barn
och .sl-"iolufngdomI tzlltrade for endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och. 

 

Fo--Ivestà-llnlhgar.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 c. m. Lördagar kl. 6, 7,80 och .9 e. m. Sön- och 1

.Hälgdagar äro biljettpröserna Ixilaa för barn som för äldre.

BILJETTPRI SEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:rlra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:11ra ,. 15 ,,

Till billighetsmatinéll 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppet. för .biljetiköp hvarje (lag ell tiluma före första föreställningen: och pågår sedan

oaf brutet un (ler föreställnillgaarne.

 

 

 

 

 

 

 

il=i-d

 
  

U... u v PROGRAM 5 öRE.

V
V i

Obel loålrete glaneprogram.

Uisas endast 3 dagar.

 

 

p biljetter iigod rid.
Visas ej för bam.

v.. l H 1-1,? f i v-.Y-l .mik f-
ys.=.c....t 1912. C, O. Lieman S; mo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain