#3812: Olympia

kommer att äfvenledes å Västerviks Teater gifva
kinemategrafiska föreställningar i
I

 

 

 

 

-L

  
  
 

 
  
 
 
  
  
  
 

Lördagar o. Söndagar kl. 7 e. kl. 9 båda aftnarna.
benna nya biograf hvars namn är

Biogralteatern I i

 

i I

w 111] 1
1.ln I; l
, , , w w ,
, H , 1 v.
4 v :As-HW, I, .-

 

öppnas och invigcs X
Lördagen den 30 nov. kl. 7 9. m.

= =

 En illärl lll rid. d

 

Hänförande kolorerad naturbild.

Samt ben berömba och ståtligaste af årets utkomna.
Asta flielsen-film, som gafs å Sveasaleni Stockholm
förra veckan för utsålba bus

 GEllllllllfS
ä Å gi.,r o

skådespel i 3 akter athAn egna;
l hufvudroI-rlen ÅSTÅ NIELSEN.

B S I Om Lördag konsert före föreställningarne afådmopulära
I

  

 

 

  
 
 

  
 

Janitschar-Oktetten, och tillfaller nettobehållningen äafåfö: 1
I sta föreställningen insamlingen förfå barnförlamninäs
bekämpande.

 

Programmet visas äfven för barn.

Biljettpriser: Salongen 35 öre, Läktaren 25 öre.
Biljettförsäljningen börjar kl. 5,30 e. m.

lördsamt ULYMPll

 

4iislervxk igrz. (i. O. Ekblad å (in),

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain