#3811: Biograf Continental

Program för Torsdagen den 5 t. e. m. Söndagen den 8 Dec.

...Jm-...- r  run-...- 5- I-N-a-s

lllll llll

Senaste Vecko-journalen, som innehåller verklighetskinematografier
från olika delar af världen.

Ett kvistigt uppbrag.

Ett tokroligt skrattnummer om hur en betjänt far i uppdrag at husbonden att under
spionera pa Åfrun och alla dc iifventyr han däri-under råkar ut för.

dennes bortovaro

Högkomiskt skrattnummer.

 

 

 

 

 

Gripe de verklighelsbild ur lifvel.

En amerikansk bankir med Sin maka, som aro på turistiard i Irland, upptäcka en ung man, som betinnes
Vara ett musikaliskt geni. De ge honom sitt Visitkort och be honomwuppsoka dem i Newyork.

Gossen drömmer veckor igenom om underlandet, dar guld och ara skall vänta honom, och i sin föl-tvilian
lamnnr modern honom sina hopskrapade slantar och han kommer öfver, dar han mottas och får framgång".

Tre år har gått och han ar nu Världsberömd Men framgången har berusth honom. Han glömmer sin
gamla fattiga mor i hennes ensamhet och hon fattar då beslutet att resa oiver till honom.

På en gata i Newyork får hon se en affisch om att sonen skall spela på en stor konsert, och midt under
musiken kommer den gamla in, en gripande scen af stor verkan. Men han ser henne ei.

Hon tar dock reda på hans adress och just under hans iorlofningskalas kommer den fattiga, och nu veknnr
sonens hjärta, och den gamla föres in i fiistsalen H en. betagande och gripande scen.

Och så slutar allt godt och väl.

 

Cbarmant lustspel.

 

 

k! mm mmm

i" " " - Å f- H , ,- :I N I 8 q e.1n. Lör-dn! ar IJL. (i. 7.30 och .fl P. Im. Sön- och
Iol-eszfallnmgal .- "I (mm-1"" I - t m" "90 I I, r

Iflrfilydlaym- Irl. 2, 3.30, (iL 7.520 och .(1 e, m. OBS..I Ifl, .2 och .1.010 på SM:-

 

 

ml

(Ingm- Bfillfiyhersmatfifné. Owsdnym-och .FI-eriagm- lrl. . (I. lm. (iyn hur-fn
och slsolrmryrlmu fillM-(illo för rfnrlnsf 10 öre. .Ifffw- l;l. 7.30 giriI--Siiw- och

Hiilorlrronr (ir-o hilieffpfrisffrfnrr lilrrlv för har-n som för äldre

IHl..IlC,I"I"Ill!lblfIR: lfin- äldre-z Inna plans 3-5 öre. 2zdr=l plats 25 öre.

  
    

 

 

 

 

lmrll unde-r l2 ar; izsm .. 25- .. 2:dra .. lf) ..
Till billig-lm!sluulinén 20 ört- lTIr äldre. 10 öre för lmrn.
Öppet för lriliollköp hun-je dag en lilulna fört- första Hört-ställningen och pågår "nu". P
oufhrulet under föreställningar-ne.

 

V
v

135.! många ståtliga naturbilber
visas i Detta prograrn.

-Vi-sea äfven får barn.

västcwii; :912. c, o. Ekblad & cb..-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain