#3810: Biograf Continental

k,

W
A

 

 

En]

  

 

 

Program för Måndagen den 16 t. o. m. Söndagen den 22 Deo.

. . -gw W

Revy öfver veckans nyheter.

Senaste Vecko-journalen, som innehåller verklighetskinexmatografier
från olika delar af världen.

Intressant verklighetsbild.

lrlslinnnslmlllllle

eller lliinonasI och Storm-vindens kärlekshistoria.

Indiskt kärleks- och äfventyrsdrama. I A
Ibinona af irokesernas indianstam och Stormvinden af sioqutammen älska hvarandra och i en 
rad vackra scener se vi de ungas kärlekslycka. 

  

i:

  

 

 

Men den mäktige irokeserhöfdingen har beslutat bortgifta sin dotter till en rik indian och
dotterns böner att slippa honom besegras af alla de dyrbarheter den rike indianen skänker höfdingen.

F örtviiiad ilar nu Ibinona till indianguden Manitas prästinna för att söka hjälp och denna ger
henne tvänne fjädrar. Den ena af dem för henne själf och med den kan hon döda sig. Den andre
är för Stormvinden, som med den kan uppväcka döda.

Ibinona återkommer nu till sin stam, och då hon ej kan bli kvitt indianen, stryker hon sig
med fjädern i pannan och faller död ned. "

Stor blir sorgen i siouXindianernas läger öfver höfdingedotterns död och under märkvärdiga
ceremonier begrafves den döda på indianskt vis. j

En dag kommer stormvinden till grafven och då äfven den rike indianen infinner sig, uppstår
en brottning och strid, som slutar med att Stormvinden fäller sin motståndare. Han återkallar
därefter den döda till lif men tillfångatages af siouxindianerna och bindas vid ett träd för att plå-
gas och brännas. Prästinnan löserlhonom nu i röken från hans band och ställer sig själf på bålet,
och då indianerna se upp, tro de ett under ha skett och faller ned i tillbedjan för prästinnan.

I en vacker slutscen i urskogen se vi de unga återförenade.

 

  
  
 

 

 

Embarkeringsöfningar.
Ankaret lättas. 4. Ute på hafvet.
I hög sjö. - 6. Skjutöfningar.
Inhalandet af ett flytande föremål.

Salut Aför flaggan.

2. Inspektion.

 

 

 
 

ll

 

t
NW ...-
Ponte-Ställningar.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar lol. 6, 7,30 och 9 e. m. Sån- och

ill Illflllllllll!

90,000 fat gasolja i brand.

Från den stor-a eldsvàdan vid Standard Oils stora petroleumnederlag i Newyork.

Ett i all sin hemskhel öfverväldigande skådespel.

   

l-Fldnstenen. i

-" t e med att kika på månen och dess taggiga berg och visar med harm bort det störande

1 tgäoiseååiorurppceiibäägrasgigni form af en friare till hans lefnadsglada dotter. Men friaren hämnas och låter profes
e emefrå se en improviserad,bmen inte mindre effektfull drabant i krig med månen. 1.Proflessorn blamerar sig duktig
Soeliilom att demonstrera sin häpnadsväckande upptäckt och måste rasande gå med på de älskandes fordringar. Eljes-
gor skandal i den lärda världen - och det gick ju ej an! t

 

  

t

 y ...1. 1=i . f

 

 

Hålgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

 

e

dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
Och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hdlgdagar äro biljettprdserfna lilea för barn som för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 1öre, 2zdra plats 25 öre,
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:11ra ,, 15 1,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre for barn,

 

 

Öppet för biliettköp hvarje dag en timma före första föreställningen] och pågår sedan
- oafbrutet under föreställningarne.
u i i PaoeRAM e oRE. . ..-me . 

 

 

 

 

   

 

 

cfor otl llele. Udsleroilt sliell lill l tillfälle otl lä se ett oetle
ligt slototlool nollelsnrogtom kommer nella program oll ol=
ses l. o. m. Smittan. DJöS-.lllet program som meon leon
eller här letsemmo till se.

vis 

 

 äfven för barn-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain