#3807: Biograf Continental

mal-7 mama-.g

Program för Måndagen den 9 t. a. m. Onsdagen den 11 Dec. é
"ne-Rx

  

Stockholm-Berlin-Monte Carlo-allan-
terångaren Lusitania.

   
  
  
 
   
  
 

 

sedie serien al JHl. Svenska Biografieaterns
i utlandet inspelade bilder.

Spännande drama i 3 akter.
lnspeladt al svenska skådespelare,

Handlingen i dramat tilldrar sig dels i Stockholm, dels i Berlin och Monte
Carlo. Den spännande slutakten utspelas ombord på den stora
atlanteràngaren Lusitania.

 

Hufvudpersonerna:
Konsuln . . . . . . . . Herr Viktor Arvidsson.
Annie, hans dotter . . . . Frökon Lilly Jacobsson.
Baron S. Crona . . . . . Herr Erik Malmberg.
Varietedivan . . . . . . Fröken Tollie Zellman.
Första aid. Plndra aid.
1. Balen. 10. Åter på vag hem.
2. De båda unga. 11. Ett hårdt fadershjärta.
3. Svärmeri. 12. Bortvisade.
4. Efter en månad. 13. Ut i Världen.
5. Ett aislaget frieri. 14. I Monte Carlo.
6. På Väg till Berlin. 15. Vid rouletten.
7. "Förlåt mig far. lag följer den jag älskar." 16. Pengarne spelas bort.
8. Brudkladningen. 17. Den sista utvägen.
9. Nygifta. 18. Ruinerad.

19. uVi måste fly härifrån."
Tredje afd.

 

20. Flykten.
21. Rättvisan i spåren.

22. Ombord i sista minuten.
23. Telegrammet.
24. Störd lycka.
25. Rivalen.
. 26. I hytten.
27. Utom sig af svartsjuka dödar Annie honom.
28. I iångcellen.
29. Svunnen lycka.
30. I New-York.
31. Förbi . . .
-
- -
-

Kvinnans list . . .

Ett särskildt muntrande lustspel.

 

  

..

 

 

 

 

 

E.- LAÖ-g A -..d laid-...dgr
Föreslå-[Ininganr Emma-(IW M- I ofh 8,3? 6- m- Lordafwr I-l- 6, 7,30 och. 9 e. m. sön-och
" Hälydayar kl- 2, -f.-30, b, 7,30 och .9 e.. m. 0Bs.: Kl, 2 ochl 3,30 på sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar Inl. 7 e. m. äga barn a
II och. skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sök-n. och,
H ålgdagar äro biljettprwerna lika för Iam som för äldre, ,
I P:
BILJETTPBI SEB: För äldre: lzsta plat= 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
 barn under 12 år: lzstn ,, 25 ,, ygain! v 15 (n
Till lbillighetsmàlilléll 20 öre för äldre, 31,076.qu for har".
[I . . 1 a
Öppet. för biljetlköp hvarje dag en limma före första företällningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

 r

1 Q PROGRAM 5 öRE. g

v

 OBS.IDetta ståtliga biograf-
.gprogmm visas enbast tre bag-lar.JJ

 Visas ej för barn..--

Västervik XQU. 8:

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain