#3806: Biorama-Teatern

.runs-1 w. .

  Warm Måndag-Onsdag.  

 J larmar Ian

I Konstiilm i 50 afdelningar.
Teaterdirektör .Anton Salmson i en af
hufvudrollerna.

PERSONERNA: I å
Furst Sahinsky, Dir. SALMSON. H- Sonja, hans dotter. - Guvernör Krabow. -
Löjtnant PetroWitsch, Hr DINESEN. - Tai-tarernas general.

Hufvudrollerna M- Frkn Sonja och Löjtnant Petrowitsch - utföras af

Frkn Ebba Themsen och Hr Robert Dinesen.

  Kie kebusc

.final -a-éfi

 

Det är då. verkligen att ha otur! En sådan otur som endast Kiekehusch
kan få. Han har på det allra arligaste satt arft 150,000 kronor efter sin tant
Eudoscia och då tycker man, att ingen människa skulle ha något vidare att
anmärka. .

Ja, ingen människa! Men Kiekebusch ar en sådan rädd hare att han
tror att t. o. m. de harmlösa djuren vilja honom illa. Knappast har han
kommit ut på gatan med sitt arf, då han blir radd tör- en liten gatpojke och
anser sig förföljd, ai en mycket egendomlig polls. Polisen är 1 slalfva Verket

 

 

samt det genomroliga

S

V. :frigammzfrvzmn-.amm s" i V

måSkämt.

en pudel, som väl hemkommen till Kiekebusch, löper i vag till polisstationen
med portföljen i hvilken det stora arfvet ligger. Pudelpolisen gör sig alltsa
saker till samma oförlåtliga misstag, som kan hända hvilken tlansteman som
halst, hvilken ar alltför nitisk. V

Emellertid bevisar Kiekebusch att han ar den rätte ägaren till de mån-
ga pengarna, ty i annat fall hade man spärrat in honom som en vanlig för-
brytare och hufvudsaken är ju att slutet blir godt.

 

Bilirtrpris: l=sta plats 35 öre, 2zdra 25 öre, för barn lo öre
till alla föreställningar.  -

Visas äfven för bam.

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain