#3805: Biorama-Teatern

Oerhördt spännande succesbild. 
Enastående nervkinlandc drama i 123 aid.

Kiekebustbs stora off.

Skämt.l

 

 

Ett besök på, det världsberömda

Sit Mithaels min. i

Vi föres upp genom de mest häntörande trakter, som finnas på jorden ooh bese den praktfulla. kuststräo-

kan, som sträcker sig utmed bergets fot. i
Vi vända. vatten och vågor ryggen och begifva oss upp i tornet. En oerhörd hög trappa. förer oss upp

till toppen, hvarifrån vi ha den mest .häntörande utsikt öfver nejden.
Därnest lockas vi till museet, där en massa sevärdheter möta oss. Härpå besöka vi kapellet Szt Aubert,

hvilket andas frid ooh-lugn. Vi bestiga nu tåget och snart är vårt besök ett minne blott.

Eegter ooh entire djur..

Bilder från djurlifvet. Nyhet för djurvänner.

Djungelns faror.

Föreställningar från em. söndag 2-5, 6-10.

Visas ei för born.

 

malm-mk 1912. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain