#3800: Biorama-Teatern

P R O G R A NI Torsdag-Söndag (5-8 Dec.)

   

 

   
    
   
  
  
  

Käg-lege; och etmhet, het ech evartsjuka,se där hufvudeiemen-

ten i detta ovanligt fängslande cirkusdrama. Konsteyklisten

är sin hustru etrogen och snart får den arma kvinnan reda

på, elit. Men hen behöfver ej straffa. Ödet ilar hennei för-

väg och hämmas kanske allt för grymt. De båda trolösa

misslyckas i. sin djàwfvdi äuftakt och störta, ned - förenade
i döden.

Nordisk Films (3:0 stora glans-:nummerk
Ofverraskande sensationsnyhet

 

Expressnyhet!

 Kriget pd Belenhalffänm W I)

Senaste tagna bilder från krigsskådeplatsen.

"en nye skoputsaren.

Skämt.

    
 

Ciöe estämmgm: oaibv um k. 6-10 Q.. m.
Söndag 2-5 och 6-10 e. m.

Biliemms: Izsta plans ss öre, zzdra 25 öre.

Visas ei för bam.
Söndag 2-5 Bam- och hmilieförcställningar med särskildt program.

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain