#3799: Biorama-Teatern

xtelegram en

lam- ll llmlilllrlsll

, . Söndag kl. 2-5 e. m. -I

  Storelaget

Hufvud personer :
Styffadern R. Bil.
Inez. . Fröken Oestern.
Modern . Fröken Molde.
" Modern sedeskildring i 2 akter.    i

fv;,,-n,-v,.,m.......-. Handlingen i korthet:

 

Inez är enda dottern till fru von Grabilz, som efter sin moders gifter-
terrnål, sedan Inez fader allidit, lämnat föräldrahemmet, då hon ej kunnat
förlika sig med tanken på. att erhålla en styflader.

Den unga. flickan hade nämligen omfattat sin aflidne fader med så
stark kärlek, att hon rent af plågades af att vistas i hemmet i närvaro af
den hon ej kunde gifva annat namn än inkräktare. .

Fru von Grabilz lycka var i alla fall af kort varaktighet, då ett svårt
lidande snart bröt hennes krafter ooh lade1 henne på dödsbädden. Inez hem-

lcallades nu och några dagar efter hennes hemkomst aflider modern. HennesL

sista bön var, att Inez efter hennes död ej skulle lämna hemmet utan kvar-
stanna hos styfIfadern. EfterVK en hård inre strid beslutar hon sig för att
stanna, dock förblifver hennes förhållande till styffadern kallt och afvisande.

Efter hand, som sorgen förbleknar mer och mer efter makan, vinner
kärleken insteg i styfiaderns hjärta och föremålet är den ungastyfdottern,
dock synes för honom ej hoppet vara stort. Emellertid synes Inez så små-
ningom vinna förtroende och tillgifvenhet för honom, och en dag då. han
inträder i sitt arbetsrum, ser han en frisk blombukett ra skritbordet. Han
kommer snart till insikt om att det är Inez som prydt hans rum, då. han
upptäcker hennes kvarglömda sohäferhatt och ölverlycklig trycker han blom-
morna till sina läppar,

eller

"ostel-domarna.iAl

 

 

 

U, ng; anv .

 

  

 

Några dagar senare erhåller-.Inez ett gi ftermålsanbud från en i när-he-
ten boende godsägare, som lhon dock afvisar. Som orsak meddelar hon att
hon älskar en annan. Hon gifver styffaclern bretvet för genomläsning innan
hon afsänder detsamma. Qenne "vill gärna fråga hvem den andre ar, men
Inez har redan lämnat rum fjet innankåhan hunnit framställa frågan.

. .En ud elterat företaget styfiadeirn en promenadridt och -nå-Mvag
till stallet Inez .medaljongsi Nyfiken öppnar han densamma och upptäcker-
däri sini egen bild. 3

Hans lycka finner inga gränser öfver det bevis han fått på. Inez kärlek.
Han fattar också det beslutet alt då han återkommer från ridten förklara
sig för Inez.

Det blir afton. Han återvmder ej och Inez blir allt oroligare öfver
hans långa boxtvaro. Plötsligt kommer hästen tillbaka utan ryttare. Det ar
tydllgt och klart att en olycka h r inträffat. Inez, halft i vanmakt, låter
spänna för en vagn och belgifver sig. åtfölid af en tjänare, för att uppsöka
den förolyckade. Hon finner snart platsen där styffadern störtat af hästen.

I ett litet hus i närheten återfinner också. Inez den som har fått hela
hennes unga varma kärlek. Här vid 1lijiiklagret får hon också höra dell-örsta
kärleksorden från den mans läppar som från att vara afskvdd blir hennes
allt i världen. . I .I

- Soosgr r nb.  

 

 

 

 vDet berömda turist-centrum i Schweiz.     H H

Zolo med faaan.

Toto får order af sin öfverste att hissa fanan, men genom allt för provisorisk ställning faller Toto ut genom fönstret, samtidigt alfyrar artilleristerna en
kanon och Toto far göra sällskap med kulan genom världsrymden och upplefver en hel del. älventyr och återkommer ist till kasärnen genom ett
lll-alumn - Ett skamtnummer af rang.

611 eöm i ehom

Kemiskt skämt i fleraåafdelningar.

Jöiljellpris: 20 öre till alla platser. Jöum lll ärr.

 

C. O. Ekblad är Czo.

Västervik 1912.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain