#3796: Biograf Continental

Express-nyhet?

fort si. g u.
utgifvet af The Witagraph år 6:e, New-Verk.

.09051991 PWNE-Å

dyrkan.

 

 

; it." x

Ettapropos till kolstreiken.

 

 

 

Q

En stad i Sydstaterna.
Tvillingarna.

En spatsertur.

En ung lärare kommer
Nordstaterna.

Den gamle och nye magistern.
I skolsalen.

Skolbarnen.

Efter nägra veckor.

Filip tvillingbrodern, blifver för-
argad öfver att se sin systers
tälmodiga väntan pä läraren.
Jag vill icke se min syster med
en man från Norden.

Ett handgemäng.
Mobiliseringsorder till krig.

från

Ett slagsmål mellan Filip och1

skolläraren.
Striden afvärjes af Marry.

 

 

15.

16.
17.

18.
19.

20. i

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Spännande siridsscener.

Den gamle "Don Juan" är ute- för att göra en ny seger. Snart ser han ett väsen som är värdt all hans
att han afvisas, stänges den ena dörren, kommer han in genom den andra.
skönheten vet sig till slut ingen råd, men då nöden är som störst är hjälpen närmast, och den stackars uDon Juan"

får nu undergä en behandling, som om icke för all framtid, dock helt säkert för den närmaste framtiden botar honom ,
för älskogsgriller.

Det hjälper ej

 

 

  

BELJ ECTTPIH SER:
bara under 12 år: fasta ,. I
Till billiighetsmutinén 20 öre för äldre. 10 inte för bara.

Fö?esià71121)290r: HWMWW m-
L Hälgdaym- m. 2, 3,30, (i, 7.8 1 och .9 e. m.

dagar Billighetsfmatfiné.
och :elbolngdoml tillträde för
Hälgdagafr äro biljctfpfrismma lika, för bam-fn som för äldre.

Filip afreser till
platsen.

Ett farväl af mor och syster.
Läraren får en uppmaning att
förlåta sin älskade.

I arbete. Barn och lärare.
Unionens soldater marscherar
förbi skolan. I

Ett återseende. .
Skolläraren bestämmer sig till
att tjäna i unionens här.

Han kysser fanan samt tager
afsked af sin älskade.

Ett ohesvaradt farväl.

Ut i krig.

Den sista drabbningen utkärnpas
i närheten af Filips hem.

I stridens hetta.

Filip svårt sårad.

krigsskåde-

Lustspel.

 

25 r,-

 

 

FullàndadI .iscensàtiiäigf

Senaste Vecko-Journalen.

Verklighetskinematografier från olika. delar af världen.

 

 

Spännanbe kdrleksbmma rinner tribetskriget mellan
Ilorb- och Sybstaterna.

28.
29.
30.
31.
32.

LO UD

0.3 OO

Quiz-a

cafhruäet Hinder föreställningarna

.0.01 :5901.

F

 

7 ochI 8,80 e. fm. Lördagar kl. 6, 7,30 och
OBSJ
Onsdagar och. Fredagar- lol.
endast 10 äre.

För äldre: lasta "plats 35 öre, Exilen gul-.sis 25 öre..

Öppety för biljetilkéiga h v:ur-je (lag en tilnma före första: förestànninngean och pågår sedan

 

 

 

  
 
 

 

  

m
m

 
 
 

 

 

   
  

   
 

 

Nära att omkomma i vågorna.
En hjälpsam hand.

llbudet anländer.

En order. .
Befallning till kapten Harris:

uGeneral Lee har gifvit sig
Fred förklaras. i
Med högaktning
General Grant".
Filip bäres på en bår till hem-
met.
Moder och son. ,
Den .särade Filip förtäljer om
lärarens bragd.
Försoningen.
Läraren erhåller i belöning sin
högsta önskan, Marys kärlek
och tillgifvenhet.

assiqi spel.

  
   
    
    
  
    
     
  

.I
i

Oiåill

 

   

 
 
  

Den förföljda

   
    
 

 

 

mf!

9 e. fm. Sön- och,
Kl. 2 ochI 3,30 på Sön-
7 e. m. äga .bam-fn
.Efter M.. 7.30 på Sön- och.

v-

 

   
   
   
  

.. lå ,.

 

 

 

 

 

 

Y PROGRAM ö öar.

 

 

 

.i Sevärda och intressanta biografnylieter.

- Vines äfven för bar

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad å C:o

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain