#3795: Biograf Continental

Monopolfilm l J ätte-Konstfilm!
Kontinentens största succés-rmmmer!

Helföreställnings-Skådespelet 

eller

genarblod.

I Skådespel i 3 akter af URBAN GAD.
Med 66Nordens Eleonora Duse".

Hufvudpersonerna:

Luscha, zigenerska . i:
Baron Kai-ii . . . . . . Hr Hugo Flink.
Baronessan Leonie . Frkn Mary Hagen.
En zigenare . . . . . . Hr Emil Albes.

ö ASTA NIELSEN.

1:sta akten.
Zigenarblod.
Ett nattligt besök.

3:die akten.

Skogens lösa fåglar.

Blodets röst.

Den kringirrande har
fått den efterlängta-
de hvilan.

    

Skogens lösa fåglar.
Ett möte i skogen.

2:dra akten.
Bröllopet.
.Baronessan Luscha.

Två år senare.
Signalen.

Luschas hämnd.
Död inför världen.
5 år senare.

   
   

Stölden.
Nya förhållanden.

     
  
   
  
  
   
  
  
   
  
     
   
   
    
    
   
  
 

I Landsvägens flicka eller Zigenarblod har Asta Nielsen öfver-träffat sig själf. Hennes glänsande teknik
firar sannskyldiga triumier och hennes blodiulla spel, hennes förmåga att ai hjältinnnn göra det hart när öfver-
mänskliga, hennes eminenta Iframställning ai kvinnohjiirtats alla grader af lidelser, kärlek, hat, hämndkänsla och
törslagenhet, allt måste fylla åskådaren af Landsvägens flicka "Zigcnarblod" med beundran och njutning.

Så leiver endast den verkliga konstnär-innan i sin roll. Landsviigens flicka 6fZigenai-blod" är ett kärleks-
drarna, där högadligt blod och fritt zigenarlynne svallar mot hvar-andra, är iek allenast ett eftekt- och sensations-
drama. iKvinnans ömhet och model-shjiirtats storhet taga sig här lika vackra som gripande uttryck, tack vare
hufvndrollens geniala iramstiillarinna Asta Nielsen.

 

Skådespelet har visats i Stockholm åå4 Biografer för alltid utsålda hus.
Absolut säsongens bästa helföreställningsskådespel.

Storslaget och underhållande.
Asta Nielsen som Luscha i "ZIGENARBLOD".

Zigenarblod. .. Hvad romantik

i blotta namnets ordrubrikl
lived mera då, när konsten ler
från hvarje scen, som bilden ger.
Hvad lif och äkta poesi

i denna kärlekstragedil

Beundrande publiken sett

hvad ädel konstnärinna gett,

hur hvarje själ med storm hon fyllt
och hvarje svag med lii förgyllt,

och har till hvarje liten del

hon gjordt oss hänryckt med sitt spel.

Har iir hon kanske mer än stor!
En hvinna, älskande, en mor,
som lider, ömmar, hatar, ber
och sist sitt lii i kärlek ger...
En ädel roll, en uppgift rik

på hög och fängslande tragik.

l skilda scener dramat går

från leende till bitter tår,

från kärlek varm till afgrunds hat
som allt hvad mänskligt var förgaty
till sist det stilla mognar ut

i hjärtats drömmande minut...

Följ Luschas öde för en stund!
Från första mötets älskogs lund
från. lyckovägen rosenröd

till liisupplösningen och död.

Följ Luschas kärlek, hat och mod
se lifvet i "Zigenarblodlu

Landsvägens tlleka "Zigenerhlod" öfverglänsar allt, hvad i samma väg
gifvits härstädes.

Ett fullständigt mästerstycke af spännande
dramatisk teknik, hvari den framstående konst-
närinnan firar en verklig triumf.

Illustrerad beskrifning erhålles i biljettluokan.

www

A

estar.. vHmm-dollarn! Iel. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochl 9 e. m. Sön- och

K vHälgdagar lol. 2, 3,30, (i, 7.30 och 9 e. Im. OBSJ Kl. 2 och. :LW på Sön-
dagar Billighetsmatflné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bar-n
II , och. slrolwngdolm tillträde för endast 10 åre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
A

Hålgdayar äro b-ilieftpr-iserna lika för barn som för äldre.

 

 

c! .
I BILJETTPRISEB: För äldre: lata plats 35 öre, :dra plats 26.5. öre.
I barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, mdra ,, 15 3,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för bara.
vi

Öppet för hiljettköp hvarje dag en timma före första Kreml-ingen och pågår gula.,
oaflrrutet under nlreställningme.

 

 

. .UV
i." . .i

Fröken Asta Nielsen i hufvudrollen.. 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
  
     
    

  
 
 
  

  
 

i

  
 

 

 

 

 

 

 

----HF=Z?WOGRÅM 5 mTw-.10:e
vf

fVisas ej för barn.

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Cm

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain