#3792: Biograf Continental

å Program för Torsdagen den 5 t. a. m. Söndagen den 8 Sept. j 
I...

 

 

 

 

W . wr- .

la ala. =

Senaste värlbsbånbelser i lefvcmbe bilber.

 
 
  

  

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Ny konstfilm !- Nordisk dramatik!

llel immallrallllnin s ill al nu.

 

Storstadsdrama från våra dagar.

Spelad af Nordisk Filmkompanis välkända artister.

I två afdelningar och 38 tablåer,

HUFVUDPERSONERNA:
Herr Sivertsen.
Ill gOP, hans hustru.
Elvira, l
Ellen, l
Holm, ingeniör, inackorderad hos Sivertsen.
En varietédirektör. I

 
  
 

deras döttrara-

 
   
 
 
 

 
 

Ur tablåförteckningen må anföras:

lnaekorderingens börs anlitas pa nyt-t. -
Ung dam erhåller plats vid varietén. - Varia1
tédirektören förtjust. - Ett nesligt försök. -
Elvira räddar direktören från skandal. - Pri-
madonnan Venus. - Enorm sneaes. - Lycka
rundt om i världen. - Elvira har återkommit.
- Mötet med ingeniören. - Syster Eilens för-
lotning. - Elvira vämjes vid sin tillvaro. -
Frälsningsmötet. T Skandalen blir känd. - Pa
restauranten. - Aterseendet. - Två år senare. .
- Meka och moder. vi

Spännande handling.

   
 
  
  
  
 
   
 

 
   

 

Förstklassig iscensättning. i X I

  

.för aramats inneöäll raaagöres i särskilt).-
öilaga, som tillhandahållas i öiljalllatlianà

 
  

 

l

 

A

Fölestàylnjngar. Hvar-dagar Ial, 7 och 8,30 e m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och.
i VI-Iälgdagar kl. 0 3,30, (i. 7.30 och .1) 0.1". OBS... Kl, 2 och 3,30 på Sön-

N,

 

 

 

dagar Billighetsrnatflfné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. fm. äga barn
och, slmlwnyrlom. tillträde för endast Å10 öre. Efter kl. på Sön- och.
.Hälgdayar äro biljettprisw-fna lfllm, för barn som för äldre.V

BILJEIIWÅPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: l:st.l "., 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billig-lletslnatinén 20 öre för äldre. 10 .öre för barn.

 

Öppenv för hiljeltköp hun-je dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
uafhrntet, under föreställningarna

u-.--=uG--L?WKOGRAM 5 a
083.! Ståtligaste biografpragranl.
låg Visas ej för barn. Ä

västewik 1912. c. o. Ekblad a cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyg-"L

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain