#3788: Biograf Continental

Program för Torsdagenxden 15 t. e. m. Söndagen den 18 Augusti. j

 

 

Veckorevy

Nytt frän alla land.

 
   

J för företa gången i Sverige
- visas The Witagrapb 8; C20, new-York
W Succés-g och slagnummer

lin ramla Imliänamns   inslisl

" eller

Cur i otur.

En kärlekshistoria nr lifvet från Medeltiden i 18 större afdelningar.

 

1) gfvgrste Fairfax och hans dotter 6) Fabriksägsren Richard Winston och 10) Ett oväntadt möte.
iset- h de e1 ense. 11 see 11 sale d.
2) De förälskade. f 7) Em f ha: p u y 12) För! än: "I e s En e
3) I moder Huldas kök. 1.1 spa ser ur" i ) .n a en" U
4) Tiderna förändras. 8) Lisbet hörer prat om sin törlofvade 13) Lisbet gör Georg svartsjuk.
5) Bref: ooh kröken Winston. 14) Efter balen.
degli gaåkfåzetådgådgååfzsäm? 9) Bref; 15) En förenligt meddelande.
det hxrc blifvit gköpt af Richard :Kära Lisbet kom i afton. Jag 16) Moder Huldas infall.
ävinstån, slå rillr) tzbrlköä fFån Nor- skall förklara dig allt. 17) Planens utförande.
en. ag r e ymra ör mlna i, .
egna egendomar. Georg . 18) Försenade.
Din gamle vän
Fairfax).

 

 

 

 

En kiid sem direrträiiar allt i snenisk kasst. Äkta Amerikansk knnstiilm. Amerikas idrnämste skådespelare i arbete.

Storsdnen ieensàttning.

 

 

 

 

, -
8: fet-EQQJAVQV" (ag. fi aq"- .-f-l càxäv.-fia,V-wlf=- Eng "e"
S

lll.- I
slsrA NYHET.= J

l

 

 

 

 

Q Cropieht fiske. gif 

Intressant och imponerande bildserie från de Tropiska farvattnen.

Enastående storslaget.

I Zonen-nas makt.

Konstlilm.

Mimiskt drama i 2- akter. . =:

Hutvudrollerna innehafves och spelas på. ett förtjänstfullt sätt af de berömda Amerikanska skådespelarna
Sidney Booth och Miriam Nesbeth.

 

 

 

 

 

. l. t 0 l" " 10. John Graysons unga fru får underrättelse om,
.s n u B  att ångaren Brasilien törlist med man ooh allt.
1. Lore at first sight. 11. Graysons här har blifvit hvitt och hans min- 
2. Gifta efter kort förlofning. ne hf" Hytt- I
3. John Grayson erhåller ett telegram med un- 12- I Sldneyv Austrahen- Grayson erhåller ar-
derrättelse, att han genast måste resa. till Rio :291m under namnet Hemy Waters- På gmf- å
Janeiro. a ten-
. Deras första skilsmässa.
. Då. du hör denna sång, skall du äter min- . I
 m... L 211m utdelningen.
En storm på haivet.
Ångaren Brasilien går till spillror. Vraket af Efter 2 år"
fartyget kastas som en lekboll på de upprör- 13. Som delägare Ii firman sändes han till New-
da vågorna. York 1 en vlktig angelägenhet.
De szerletvandes kamp med det rasande ele- 14I 1:10s Morgan i New-York. 
men e . .. .  .
9. John Grayson är ensam kvar, och fasthällan- 15. Hanséänglvinner igenkanna honom leke-
de sig vid en vrakstump blir han upptäckt 1 ast anketten- .
af ett förbiseglande fartyg. I 16. Tonernas makt.
sh. l H d M I l l
U PtOan 5 TO .
Komiskt.

 

 

 

Fälestàylnjngar.. Hvar-dagar kl, 7 Och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 Och 9 e, m. Sön- Och
i Hålffdaym- kl. 2, 3,30, 6, 7-80 och 9 e. m. OBSJ KL. 2 och, 3,30 på sön-
dagar Billtghetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga bam
Om simma.me tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på sön. och, å
Hälgdagar äro biljettpriserna lfllsa, för bar-n som för äldre. I 

 

 

2 E L-n-n-ngl

BILJETTPRIMEB: För äldre: lzsta plats 3.5 öre, 2zdra plats 25 öre.

learn-n under 12 år: kista ., 25 ,, :ändra ,, 15 ,,

Till billighetsmatinén 26) öre din- iildre, Id) öre för barn.
Öppet .för biljettköp hvarje (dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
utefter-uten dunder idireståtllningaarne.

 

 

 

 

   

PROGRAM 5 öns.

 

 

 

"EL Vieae nen r barn. få: i,
OBS! Stora ansträngningar are jorda for ett GRAF CON-
TINENTAL äfven inr denna säsong sknli inr  kunna

uppvisa de nästa tiegrnitiåderna.

 

   

 

 

   

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain