#3787: Biograf Continental

I

26

 

090051 .Öli-.n-FCPP

 

 

Program för Torsdagen den 22 t. o. m. Söndagen den 25 Augusti. j i
I.

i:

 

  Veckorevyn.  

 

Monopoldramat,

tilll i å

 

 

a

nyheter från skilba betar Vai vriben;

 

Continental har lyckats för-skaan sig ensamt-ätten i

Heliimmesbilden

och .hans kamp moi förbrytarebandet

"lt tvlrl

    

fr:- .
- .ff-7.?

lll lilllll".

Oerhördt spännande sensationell detektivroman i 75 afdelningar.

Efter Conan Doyles berömda skildring.
För biografen of Lerouge.

I. I de IsSvarta knektarness håla.

Banditchefen uppenbarar sig.

En uppseendeväckande nyhet.
Ett godt kap vinkar.

Markis learcierV skall plnndras.
På lur i skogen.

Automobilen hejdas af banditerna.

. Offren bindas. i

Jimmy Rudge maskerar sig.

. Grottans hemlighet.
. Som falsk markis.

Bedragaren som slottet Eanx-Vi-
ves) härskare.

Rika byten öfverallt.
Förbrytarechefens bref.

4

. Svarta knektarne som betjånter.

Slottsgästerna bestjälas alltjämt.

. Detektiven Charley Colms anro-

pas om hjälp.

. Colms välkomnas af banditerna.
19.
20.
2 r.
22.
2 3.
24.
2 5.

På falskt spår från början.
Grefvinnan lenbertots halsband.
I detektiyens förvar.

God natt, herr markis.
Detektivens försiktighetsmått.
Hålet genom väggen.

Banditen triumferar på förhand.
Beredd på allt.

 

27.
28.
29.
3o.
31.
32.

33-
34-
35-
36.
37-

38.

39-
40.

41.
42.
43-
44-
45-

46.

47-
48.
49-

äO.

En natt i stolen.
Hufvudet under sängen.
Spegeln som afslöjare.
Förbrytaren fast.
Detektiven gör allarm.

Ofvermannad af sDe svarta knek-
tarne.sIL w -V

Hunden Rioch. plnndrad.

sGrefvens beklagar.

Ofverlistad för första gången.
Charley Colms tager afsked.
Jimmy Rndge tror sig för alltid
befriad från detektiven.
Banditerna roa sig.

Charley Colms i ny förklådnad.
Minister Barkiss anhåller om gäst-
frihet.

En dyrbar koffert.

Jimmy smyger hem från jakten.
Ministerns betjänt döfvas.

I arbete med kofferten.

vBanditen fast i järnsaxen.
som JimmyI

Grefven
Rudge.
Colms triumferar.

Åter i s De svarta knektarness våld.
Masken rifves bort.

Som fånge i slottskällaren.

afslöj ad

 

  äro fälianuu; ----

. Koffertens lefvande hemlighet.
. Fri från bojorna.

. Sandraset.

. Nära att lefvande begrafvas.

. Den sista räddningen.

. Golfvet spränges med dynamit.
. En ny öfverraskning.

. Den riktige grefven befrias.

Äter härskare.

. Detektivpolisen underrättas.
. Bedragaren undkommer tack vare

en döfvande gas.

. Jimmy Rndges sista kupp.
. Som poliskommissarie.
. Slottsgästerna arresteras af den för-

klädde banditchefen.

. En öfverraskning.

. Med kavel i mun.

. Som en af sDe svarta knektarnensy
. Markisen dold i halmkärfven.

. Äter fria.

. Banditerna se sig lurade.

. Charley Colms som droskkusk.

. Allt går efter beräkning.

. I egen fälla.

. sDe svarta knektarnes fångade.

. Charley VColms, bästa bragd.

ngen löregående biogralbild ai detta slag bar gjort en
så enorm oubliksucces på kontinenten som detta

IFÖ-I 65551111an är. Hvar-dagar kr, s oense-o e, m. Lördagar- kt. 6, 7,30 och se.  VVsan. och
k .Hdlgdagar kl. 2, 3,30, bf, 7,30 och 9 e. m.
.dagar Btllighetsmatflne".

 

 

ooh skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro biljettprflserna lilea för barn som för äldre.

BILJETTPBI SEB:
barn under 12 år; lista ,,

enastående äloentvrslulla beltimmesdrama.

Har med vederbörltgt tillstånd uppförts i Stockholm d .Plnets
Kinema Dramattqne (Bostonpalaet d Djurgården) i 14
dagar t följd för utsålda hus och har af såväl publik
som press ansetts som den moderna kineinatogra-
jiens till dato största konstverk och
nått den största

Puhliksuceàs som hittills existerat
i Stockholm.

 

 

OBS... Kl, 2 och 3,30 pa Sön-
Onsdagar ooh Fredagar kl. .7 e. m. äga barn
Efter kl. I7,30 på Sön-.- ooh

För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

25 v

2:dra

9,

15 34;

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

oafbrutet under föreställning-arne.

 

Es-q==

fi,

Obs

 

I, ,. -qg v PROGRAM 5 oRE.
v

I Denna bild är den mast spännande-.som tills dato
-f är uppoisad. i "

 

 

q

 

il-i-r-il

 i Illustrerad beskrifningr à. 5 öre erhålles i biliettluekan.

I Visas-"ej för barn.

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 81 Czo

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain