#3786: Biograf Continental

äpafrrasrrewrw-

p-l
01-1

1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

.1

 

 

 

rogram för Måndagen d

r-

 

  

PERSONER

Rose Maitland, cirlmsryttarinna

(31"efve Hans "von l-lurclen, senaste slmlryrwre, fram4
förare af "Caraldinin dödsuummeiru

U

   

 

 lfektoren.
 ll 1:- I:mgéwi-ufg.-fnwje;=

Greive Carl von Halden, .Hane lut
Clowner, balettdansöser,

Akt 1.

På Cirkus Bernal-di.
Skolryttarinnan Rose Mailalld.
[ ryttargängen.

Det första mötet.

Greive Hans von Harden.
"Jag måste träffa Ert"

På vag till mötet.

På tu man hand.

I eitermiddagssol.

Hemma hos fadern.

66Jag älskar henne".

Ett hårdt iallershjarta.

Vid cirkusen. Den nye skolryttaren.
Den första framgången.
Stormande biiall.
Blomsterhyllningen.
Konstnärsainndssjnka.
Kritiken.

När hat och ainnd förenas.

 

 

 

     
      
   
  
 
 

 

 

Få! esta-IIIJIIJÖOGr: mama-"W M-
VHälgdtrrffmm- Itt. 2, 3.30, (i. 7.30 och .1) P. m,
day ar Billig; h pts-irratiné.
0 (2 h S 1:10 tung (i u m

fw

 l;

Uppföres med I garanterad ensamrätt.

och 8,30 e. fm..

MHN-(i, de för

cirkuspublik m. ti.

 

 

en 16 t. e. m. Onsdagen den 18 Sept.

mummmzxa--d

beter.

.Världshändelserna när och fjerran.

enn an isl nu inn vi ns.

-- Imponerande verklighetsbild.

I hufvudrollen:

.Herr CARL BARCKLIND.
Fru WIKLUNDLAF KLERCKER.

Fru Wiklund ai Klercker.

lie r r Carl Ba reklind.

Akt 2.Å

Cirknsens stora attraktion iCGoraldinis dödsnummer"
Fursten ämnar bevista föreställningen.

En mörk plan.

Förberedelser-na till föreställningen.
Rose sätter sin plan i verket.
Föreställningen.

Fnrstens loge.

Hästen är orolig! Matte allt gå väl!
Dold bakom draperiet.
Glansnnmret.

Entrén.

Under Cirkusknpolen.

Hästen blir ånyo orolig.
Fyrverkeriet.

.l Eld och rök.

Ett praktinllt ögonblick. L.
Dödssprånget.

Nere i cirkus. Publiken i panik.
Förbi. . ,.

n

Lördagar hl. 6, 7.30 och .1) e. m.
OBS! Kl., 2 och 3.30 på Sön-
Onsduyafr och Fredagar- lrl. 7 e. fm..
ffndnst v70 öfrfe. Efter- lrl. 7.30 på Sön- och

Hälgdngrw (ir-o Irilietfgnf-fiswma 1171:11, för barn som, för äldre.

BILJEYPIXPRISER: För äldre: lzsm plats 35 iir-9. Skull-:n plmls "1
barn under 12 ar: izsm

Till billighelsmntinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppen för hiijq-rrätébp l-h-:irjel elaggeuàtkinlnnl före första föreställningen oc

 

 

liter-igen visas å Continental en ståtligt bion-Iraiprogram.
Utsi .ltöp liifjellcr i gun tio, nrogmmnwt mens blott 3 lingar.-

1 Utses ei för barn.v

 

i, Vu, way. I.. i. .

. . .Vi li prärien-1uran-mall:linan-mé-

-5 öre.

"25 .. Quiz-z: .. 15

ga

Cirkusclrama i 2 akter.

Juspeiadi i Stockholm ajt
Svenska skådespelare.

 

ll pågår sedan

 

 

 

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad f. Crn

 

 

 
  
  
 

 

 

J

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain