#3785: Biograf Continental

M

 

En i mörka, lidelseiulla färger tecknad skildring från

storstadsliivets skuggsitla.

Första akten.

Demimondens slaf.

Den galanta världen roar sig.
Blanche Diamant, männens drottning.
En ödesdiger bekantskap.
Hennes viljelöse slaf.

Kom ihåg mötet på cabareten!
En festlig dag hos bankiren.
Slafvens flykt.

I nöjenas tummel.

På Valliers glada cabaret.
Ockrarnes redskap.

En kunglig present.

Hos "Guldspindeln."

För lånta pengar.

Palatset inviges med grekisk fest.
I-IetärernasJ dans.

Huru mätta den glupska?

Ett afslag. I

Vid afgrnnden.

En falsk check.

Sin svågers namn.

Klor som rifva.

Pengarnes gunst.

Brottet upptäckt.

Far och son.

Förbannad och bortstött.

Andra akten.

Förfeladt lif.

Kurtisanen kastar masken.
Under lidelsens makt.

Sin faders tjuf.

Nattens hemlighet.

Där kvalen döfvas.
Äterköpt.

Föräldrahemmet rnineradt.
Grus-ade förhoppningar.

Bankiren upptäcker sonens skurkstreck.

Ett förkrossande slag.
En förtviflad moder.
Den förtappades verk.
Sköfladt hem.

 

.VA-.7A
Fo--Iesta--IIHI-Hgar: Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

 

 

 

 

Helföreställningsbild i 3 akter och 75 scener.

Handlingen spänner seg mellan
tva earlelsllelar: nemlanllel, som
sag (len ange åanÄn-rscnen färgas zl
lz-llelsernas Zamrnel, dragande för-
darf Öfver en hel familj, och de!
nya lanclel Afrika, eller en adel
kvinnas kärlek gafdziernjiprallelse
al (len förlappacle.

I ånger och samvetskval.
Till nytt lif.

Den sista skymten af fosterlandet.
På Afrikas mark.

Den odugliges lott.

Den sista slanten.

Inför döden i kaktusskogen.
Hunger-feberns drömsyn.
Ett fynd.

l- frestelse.

Arlighetens lön.

Där palmerna susa.

Tredje akten.

Återupprättelse.

Arbetets glädjerus.
Plantageägarens dotter.
Känslor som spira.
Infödingarnes rof.

Hvad oasen såg.

Till den bortröfvades räddning.
En vild ridt.

Bland tropikens all härlighet:
Främlingens bragd.

I strid med infödingarne.
Segern vunnen med blod.

På siukbädden.

Under kärleksfulla händers vård.
Äkta kärlek.

Vunnen lycka. .

Åter till rester-landet.
Föräldrarne försvunna.

Sår som tiden ej läkt.

Hans lättsinnes verk.
.Tiggaren utanför kyrkan.
Hans fader!

En dyster bikt.

Hvad kärleken förmår.

Kan det förlåtasf

Den nya vårens kärlekssång.

.Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

dagar Billighctsmatflné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolwngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön-Vioch
Hålgdagar dro biliettprflserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: lasta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
bàrn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

oaf brutet under föreställningarne.

 

 

 

 

maJ
X .

 

 

 

 

 

 

V
V

-qy-TZYPROGRAM 5 öRE. q u-u

l

NP

055.! Jlterigen visas ett program, som lika medAxl de föregående

 

 

 

 

kommer att tillninna sig publikens edelade intresse.

 

Uiscls ei för barn.

 

1Västervik 1912. C. O. Ekblad Sr. C:0

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain