#3784: Biorama-Teatern

Föreställningar från 6-10. I

 

X Värmervll; lglz. IC. O. Ekblad år Czo.

l

illNill lllllllll llllll illllllllllll lill .

Konstfllm i 50 afdelningar.

TeaterdrektörÅnten Salmson i en al

hufvudrollerna.

PERSONERNA:

Furst Sabinsky, Dir. SALMSON. - Sonja, hans dotter. - Guvernör KraboW. -
Löjtnant Petrowitsch, Hr DINESEN. - Tartarernas general.

Två älskande.

Också en friare.

De stränga föräldrarna.
Hjärtats röst.

En nedrig plan.
Ordonnansen.
Aiskedet.

En varning.

Den sista hälsningen.
Bakhållet.

Fångad.
rllartargeneralen.
Hvad breivet innehöll.

66Vill du blifva en af de vin-au.

Hämndtankar.
Herden berättar.
Sonjas kärlek.
Flykten.

På iriareiot.
Fågeln är utilugen.
Mot målet.

I fiendens läger.
"Nam"

En öfverraskning.
Bortstött.

 

 

Hufvudrollerna - Frkn Sonja och Löjtnant Petrowitsch -- utföras af

4 år senare.

Sonjas glädje.

De dödsdömda.
66Skena deml"

På vilse stig.

I den mörka skogen.
En god fångst.
Tartargeneralens triumf.
Förtvillade föräldrar.
Antingen - eller!
Model-ns ångest.

För sent.

Barnets skepnad.

. Tartarernas hämnd.

En betrodd man.
Medlidande.
Förposterna.

En djårf flykt.
På. spår.

En lönkrog.
Lurad.

Den lille tröstaren.
Ett hem i sorg.
"Gossen är har?-
Gengälden.

 

söndag 2-5, 6-10.

. Visas ej för barn.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain