#3783: Biograf Continental

(l levv ,

u Uerlzlighetskinematogrofier från olika Öelor crf världen.
II 055.! Längsta och int

I

[är xxx-S- .NIX
i

 

 

Program för Torsdagen den 29 Aug, t. e. m. Söndagen den 1 Sept. Ål
x

  

 

   
  
 
 
 

 

 

 

 

a,

    
 

. , i
 F. Inna vr lila Ilalnn".

ännanlu Inlinnlmma i lur. 

Fritt efter Pen-imore Coopers romaner och berättelser om de rödas och hvltas strid i
Amerikas urskogar och prärier.

Det största och bäst spelade Indiandrama som hittills blifvit återgifvet i kinospel.

  

A F D E L N I N G A 4 25. Indianen beslutar taga Browns barn som er- å

 

 

 

sättning för det som dött. ä
I- 26. Bland klippbergen. N
I. I klippdalen. n xv
2. En indiansk moder. i l
3. Barnet är dött. 27. Budskapet om olyckan. i Q
4. Moderssorg. 28. Bland rykande ruiner. "
5. I nybyggarehemmet. I 29. Mitt barn är i indianernas våld. t.
6. Sol och lycka. i I 30. Indianlägret.
7. Ut till arbete. 31. Den indianska modern.
8. På buffeljakt. 32. På spår.
9. Ett bra skott. 33. Fången.
Io. Indianer i närheten. 34. IDet är mitt barn.
11. Omringad. 35. I nattens timmar.
12. En skarp skottväxling. 36. Rörd öfver den hvita moderns sorg.
13. I indianlägret. 37. Fri.
14. Upptäckten. 38. Här har Ni barnet.v
15. Krigsdansen. 39. Ensam med sin smärta.
16. Rädda Er. Indianerna äro på krigsstigen. 40, I klippremnan.
17. En liten måltid i det gröna. 41. Tillbaka för att hämmas.
1 8.. Varningen. 42. Åter-förenade
19. Indianerna äro hack i häl. 43. Hämnden.
20. öfverfanet. 44. striden.
J 21. Fru Browns möter en flyende nybyggare. i 45. Seger!
22. Jag måste rädda mitt barn. I 46. Äter ihemmets lycka.
23. Blodbadet. 47. Den hvita moderns glädje.
24. I Browns stuga. 48. Den indianska modern gråter vid sitt barns graf.

 

 

  

f 1Nrj I J" .är f" o. n 
, Ku 0  l I .
.a
II Lolo ledsnar på att diska och laga mat och måste in till teatern. Hvilka tokroliga äfventyr, l
som där möta henne, ger vår bild en skrattretande iöreställning om.

 

 

 

gult-.WN man?
Föllestàyjnjngar.. Hrardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
x Hälgdagar hl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighctsmatflfné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre- Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hålgdagar äro biljettprflserna lilca för barn som för äldre.

 

 

 

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: 1:st.1 ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,, P 
 Till billighetsmatinén 20 öre for äldre, 10 öre for barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

U-:WiVPROG-RAM 5 (järv-:G-
OBSl Hela detta program kommer att tillvinna
sig allas intresse.

tät Visas . äfven för barn. 

Västervik 1912. c. o. Ekblad a cm

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain