#3780: Biorama-Teatern

Prinsessan och hennes älskade.
Dell svarte kanslern.
Ett iriarebrei. .
I Jag älskar en annan!
Kanslern på lur.
En upptäckt.
Löjtnantens mission.
Hos inrsten.
En obehaglig öfverraskning.
Försvinn.
Två vänner. ,
Ett iörtviilat beslut.
Hos prästen.
På hoibalen.
IDen hemliga vigseln.
Fruktansvärda vittnen.
Ett möte.
Kanslerns beslut.
Greiven arbetar.
Gift eller revolver?
Själskval.l
På balkongen. ,
Vänner komma tillsammans.
Två misslynta.
Var är min älskade?

 

 

Västerwk 1912. C. O. Ekblad & C10.

 

 

 

Folkkomedi i-50 afdelningar af Ghr. Schröder.

Dansk konstiilm af enastående spänning.
HandlingenÅ försiggàr i nutiden Vid det furstliga hofvet.

Sensationell världsnyhet!

AFDfELNlNeARNA:

En fristad. I

En planlagd enlevering.

Med list.

I Rockovitz våld.
Hårda villkor.

En otålig älskare.
På spår.

Greivens fiende.
Sympati.
Kvinnolist.
Vännerna äro här.
Öiver slottsgraiven.

Den hemliga gången.

I fiendens händer.
Hvar är Ni?

Ett lyckligt tillfälle.

Nära friheten.

Greiven underrättas.

Hjälpen är nära.
Flykten.
Slaget är förloradt.

Greivens aisketlshälsning.

Intåget.
Två lyckliga.
Kanslerns död.

Ui visa nu ett succedrama, hears metstvekelaldrig
- förut skådats. lwars realistiska scener och natur-
trogna uppslag lämna allt öfrigt bakom sig.

Sim ixlrrnummrr visas:

llilllll lllli

Färeställningar 6-10.
Visas ei för barn) i

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain