#3779: Biorama-Teatern

P R 0 G R A M Torsdag-Måndag (19-23v Dec.) f
Nytt storslaget program! i

l

 

   

-X Zigoto har tröttnat på. hustruns regemente och beslutar, oml blott för .en kort tid, söka afskudda sig
o et ooh njuta den gyllene friheten. Läkaren ordinerar mycket :vistelse i det frla. samt totalt förbud mot alko-
ho och sallat, Zigotos ä.lsklingsförtliringf.Ä I 1 1 u

Zigoto beger sigl ut, menl då hustrun ei sågar lämna honom för sig-själf ooh ejwkan 1 egen person
följa honom, sänder hon sin trogna häst, "den kloke Hans", att bevaka sina intressen. .
Hans fullföljer sitt uppdrag på ett öfverdådigt sätt. Hindrande Zigoto både att dricka ooh äta af

. den förbäldna frukten, afslutandesitt vaktareskap med att tags. herr Zigoto i kragen ooh köra hem; honom från

krogen å tiden är långt framskriden.

   
  
   
   
  

X

Faller rsam huumästam. 

w Uppeeehdevächande nyhet.

  

 

 i En lefnadsroman i. 2 akter.I
I , II hufvudrollen HENN Y PORTVEN..

Det är en gripande bild ur det moderna sällskapslilvet, ei, al
l äåonr denna gå g upprullas. Med allt mer stegrad
H 1 t I,  MÅ En , f-
adelsiröken, lockas att mot faderns viliawinga v- I 11 -,s 1 1 1 ,
kommer att krossa hennes arma hjärta, då hon linner sin manbi
" en annans armar. Bortvisad Irån heminet beslutar hon slutligen
att offra sitt förtelade lii för sitt barnsllyoka. Det är moderskär-

leken som fällt utslaget.

     

 
 

 

 
  
 

-l

  
  
 
 

   

 

 

V

  

  
  
  
  

l
f K

656: eställninqat oaitmtet 6-10 e.. m. y s I 
I söndag 2-5 och 6-l01el. m.

Bilicttpris: lzsta plats 35 öre, 241m 25 "AI-öre.

N
X.

 Visosei för bam. I  x

l

 

Västervik um. c. o. Ekblad a cm.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain