#3778: Biorama-Teatern

P Ro G RAM Måndag-Torsdag-(24-26 Dec.)
Nytt storslaget program!

 

I

  
 

  
 

 

ramatilskt glausnummer

i. 3 akter.

 
  

Htt en ung man i våra dagar sällan gifter sig om ej hans tillkommande äger
det eftersökta guldet, har så växt in i folkets medvetande att otaliga ordspråk,bsànger
och kuppletter uppstått därom. Och i själfva verket se vi ofta i storstadens nöjes-
lystna och slösande lif ett bevis för att denna åsikt innehåller en god del sanning.
Biografien har nu upptagit detta tema till behandling och hur väl det lyckats denna
med sina obegränsade möjligheter att skildra detta onekligen mycket tacksamma
ämne med alla dess känslosamma pointer, kan en hvar lätteligen tänka sig. Förvisso
skall ocksädenna bild med dess öfverraskande lyckliga slut bidraga till att låta den
1mänskliga sidan i det moderna äktenskapet framträda i förgrunden.

i.

    

vi 1:3. i i I
w

Extranummor.

I Den bästa jockeyon.

Stort kapplöpningsspektakel.

Herr Burn skall på kapplöpning, men det är skralt i kassan. Fru Burn hittar dock på råd, hon gårI
helt enkelt till uFarbrorLL och lånar på sitt våggur. Och så bår det i väg till banan. Herr Burn faller dock
af vid första hindret, men hans resoluta fru tager helt enkelt på. sig hans trikåer och kastar sig upp på häst-
ryggen. Trots sina .modiga hunddrraflkiloà blir hon första. pristagare och lämnar mannen att i hennes kostym
fundera öfver .hvad som menas med udet starkare könetu.

  

 

:MW .1

 

Måndag föreställningar kl. 6-10 e. in. 1
Julafton och Juldagenfhålles biografen stängd.

Annandag Jul föreställningar 2-5, 6f-10 e. in.

q

 Visas ei för bam. 

 

Västervik 1012. C. O. Ekblad 81 C:0.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain